Prečo sa pápež modlí pri soche Immaculaty

Zaujíma vás tradícia modlitby pápežov na Španielskom námestí v Ríme? Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie tam námestník svätého Petra už tradične prichádza, aby si uctil Pannu Máriu modlitbou a kvetmi.
Katolícke noviny 08.12.2022
Prečo sa pápež modlí pri soche Immaculaty

Pápež František pri soche Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Španielskom námestí v Ríme v roku 2021. Snímka: profimedia.sk

Je už dlhoročnou tradíciou, že pápež sa 8. decembra vyberie na Španielske námestie, aby sa pomodlil pri stĺpe, ktorý zdobí na vrchole socha Immaculaty - Nepoškvrnenej Panny Márie.

Sochu vytvoril taliansky sochár Giuseppe Obici (1807 – 1878).

Tento svetoznámy mariánsky stĺp postavili na Španielskom námestí ako pripomienku na vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.

Vyhlásil ju 8. decembra 1854 pápež Pius IX.

Pápež Pius IX. aj inauguroval stĺp 8. decembra 1857 z tribúny pred budovou španielskeho veľvyslanectva, keďže Cirkev v Španielsku veľmi podporovala vyhlásenie tejto dogmy.

Pamätnou udalosťou bolo, keď vyše 200 hasičov položilo k stĺpu ako prejav úcty veniec kvetov.

V roku 1908 začala organizovať pravidelnú poklonu obyvateľov Ríma pri stĺpe Panny Márie farnosť Sant´Andrea delle Fratte.

Od roku 1938 tento záväzok prevzala Pápežská akadémia Nepoškvrnenej.

Slávnosť odvtedy nezmenila svoju podobu: okrem hasičov prichádza vzdať úctu Panne Márii aj španielsky veľvyslanec, rímski kňazi a veriaci, predstavitelia kolégií a seminárov, ale i mnoho predstaviteľov spoločenského života.

Na začiatku Mariánskeho roku 8. decembra 1953 prišiel vzdať úctu Nepoškvrnenej Panne Márii pápež Pius XII.

Pápež Ján XXIII. sa prvýkrát vybral k stĺpu len niekoľko týždňov po nástupe na pápežský stolec (28. októbra 1958) – v decembri 1958. Mariánsku púť si zopakoval v roku 1960 a 1961.

Pravidelným mariánskym pútnikom bol pápež Pavol VI. Poďakovať sa Nepoškvrnenej prišiel aj v deň ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu, 8. decembra 1965 popoludní.

V tejto jedinečnej tradícii pokračoval veľký mariánsky ctiteľ, pápež Ján Pavol II.

Na Španielske námestie cez rímske ulice skrášlené vianočnými ozdobami prichádzal za hojnej účasti verejnosti i pápež Benedikt XVI.

Napriek koronakrízovým opatreniam Svätý Otec František pokračoval v modlitbe pri soche Panny Márie. Vlani jej k nohám položil košík plný bielych ruží.

Zdroj: -TK KBS-

 

Pomodlime sa k Nepoškvrnenej

 

Prvé vešpery

Preslávna panien strážkyňa

a Božia Matka prečistá,

brána, čo vedie do raja,

nádej a radosť nadzemská!

 

Ľalia v tŕní žiarivá,

holúbok na svet poslaný,

ratolesť z našich koreňov,

rodiaca nám liek na rany!

 

Bašta, ktorá sa nepoddá,

hviezda, čo tíši krútňavu,

chráň nás od nástrah démona

a svetlom nás veď k prístavu.

 

Bludy a temno odožeň,

odstráň nám z cesty úklady,

na búrnom mori ukáž nám

istý smer, keď sme bez rady.

 

Jediná žiariš netknutá

poškvrnou nášho pôvodu;

pošliap moc hada vo svete

a daj nám pravú slobodu.

 

Nech Otcu, Duchu Svätému

znie: „Sláva“ celou večnosťou

i tvojmu Synu, ktorý ťa

naplnil Božou milosťou. Amen.

 

Modlitba

Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009