Pred 33 rokmi padol Berlínsky múr

Jeden z najznámejších symbolov studenej vojny rozdeľoval nemeckú metropolu Berlín, ale i celú Európu a svet od 13. augusta 1961 do 9. novembra 1989. Tvoril hranicu medzi kapitalistickým a socialistickým svetom.

Katolícke noviny 09.11.2022
Pred 33 rokmi padol Berlínsky múr

Koniec osemdesiatych rokov 20. storočia sa do histórie zapísal ako obdobie pádu totalitného režimu v európskych krajinách vrátane niekdajšieho Československa.

K najväčším symbolom totality, neslobody a studenej vojny patril Berlínsky múr.  

 

Pápež František: Potrebné sú mosty, nie múry

V tejto súvislosti si pripomeňme slová Svätého Otca Františka, ktoré adresoval veriacim, keď sme si pripomínali štvrťstoročie od pádu Berlínskeho múra.

„Drahí bratia a sestry!

Deviateho novembra 1989 sa rúcal Berlínsky múr, ktorý na toľký čas rozťal mesto na dvoje a bol symbolom ideologického rozdelenia Európy a celého sveta.

Tento pád nastal nečakane, no umožnilo ho dlhé a namáhavé úsilie mnohých, ktorí za to bojovali, modlili sa a trpeli, niektorí až po obetovanie života.

Medzi nimi zohral úlohu protagonistu pápež Ján Pavol II.

Modlime sa, aby s pomocou Ducha Svätého a za spolupráce všetkých ľudí dobrej vôle sa čoraz viac šírila kultúra stretávania, schopná zboriť všetky múry, ktoré ešte rozdeľujú svet, a aby viac nebolo prenasledovania a dokonca zabíjania nevinných z dôvodu ich vierovyznania a ich náboženstva.

Tam, kde je múr, je uzavretosť srdca. Potrebné sú mosty, nie múry!“

-TK KBS-, -RED-