Pred 800 rokmi sa stretol v Assisi svätý František so svätým Antonom

Pred 800 rokmi 30. mája 1221 sa v Assisi po prvý raz stretol sv. František so sv. Antonom. Stalo sa tak pri príležitosti takzvanej rohožkovej kapituly, na ktorej sa zúčastňovali všetci bratia, ktorým bolo vtedy možné fyzicky prísť do Assisi.
VN SK 01.06.2021
Pred 800 rokmi sa stretol v Assisi svätý František so svätým Antonom

Na pripomenutie historického momentu sa v sobotu 29. mája o 19. hodine konala v hornej Bazilike sv. Františka v Assisi bratská modlitba pod vedením miestneho arcibiskupa Domenica Sorrentina, pri ktorej vystavili relikviár v podobe busty sv. Antona.

Svätec, ktorý pochádzal z portugalského Lisabonu, sa do dejín Cirkvi napokon zapísal ako Anton Paduánsky podľa mesta Padova, kde zomrel 13. júna 1231 ako 35-ročný. Duchovnému odkazu sv. Antona je venovaný trojročný duchovno-pastoračný program 2020 – 2022 s názvom Antonio 20 – 22.

Svätý Anton je patrónom chudobných, sociálnych pracovníkov; pomocníkom pri hľadaní stratených vecí; ochrancom pred morom, horúčkou a mocou diabla.