Pred 90 rokmi vznikol Mestský štát Vatikán

Tento týždeň sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Vatikánskeho štátu. Bol založený Lateránskymi zmluvami uzatvorenými medzi Svätou stolicou a Talianskom 11. februára 1929 a ratifikovanými 7. júna 1929. Táto dohoda zabezpečila, že Talianske kráľovstvo uznalo majetok a výlučnú suverenitu Svätej stolice v danom malom území.
E- kai 12.02.2019
Pred 90 rokmi vznikol Mestský štát Vatikán

Podvečerný pohľad na kupolu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Snímka: ingimage.com

Termín Svätá stolica je širší ako Mestský štát Vatikán a odkazuje na rímskeho biskupa ako najvyššiu autoritu v Cirkvi a hlavu kolégia biskupov. Pod tento termín patria aj úrady, štátny sekretariát a jednotlivé dikastériá rímskej kúrie, ktoré pomáhajú pápežovi v jeho poslaní viesť všeobecnú Cirkev.

Svätá stolica je inštitúcia, ktorá má vo svetle medzinárodného práva a praxe právnu subjektivitu, podpisuje zmluvy a menuje a prijíma diplomatických zástupcov.

Treba poznamenať, že v rokoch 1870 - 1929 napriek tomu, že už neexistoval štát Vatikán, apoštolská stolica udržiavala diplomatické vzťahy s mnohými krajinami.

Vatikánsky mestský štát je nástroj nezávislosti Svätej stolice a Katolíckej cirkvi od akejkoľvek dočasnej autority. Umožňuje pápežovi slobodne napĺňať univerzálnu službu všeobecnej Cirkvi.

Toto bolo mimoriadne dôležité počas druhej svetovej vojny, keď nacistické Nemecko rešpektovalo suverenitu Vatikánu. Rovnako ako Svätá stolica, aj Mestský štát Vatikán je subjektom medzinárodného práva. Obe spája osoba Svätého Otca.

Teritórium
Do Vatikánu sa môžete dostať piatimi vstupmi. Rozkladá sa na ploche 44 hektárov, čo je z hľadiska rozlohy aj počtu obyvateľov najmenší štát sveta.

Jeho hranice ohraničujú vatikánske múry a biela čiara na Námestí sv. Petra, ktorá spája dve krídla Berniniho kolonády.

Vatikánska jurisdikcia sa rozširuje aj na niektoré zóny v Ríme i mimo mesta, ktoré majú status extrateritoriality. Sú to pápežské baziliky: svätého Jána v Lateráne, Santa Maria Maggiore a svätého Pavla za hradbami.

Okrem toho status extrateritoriality sa vzťahuje aj na sídlo pápeža v Castel Gandolfe a na budovy dikastérií rímskej kúrie.

Atribúty štátnosti
Vatikánsky štát má vlastnú vlajku. Skladá sa z dvoch pruhov usporiadaných vertikálne s rovnakými tvarmi a rozmermi. Pole vľavo je zlaté a vpravo je biele. Na nej sú Petrove kľúče, jeden zlatý a druhý strieborný. Kľúče sú v spodnej časti spojené červenou šnúrou, v hornej časti korunované pápežskou tiarou.

Vatikán má aj vlastnú hymnu. Ide o náboženský pochod, zložený Charlesom Gounodom na oslavy 50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Pia IX. Slová k nej neskôr zložil Antonio Allegra.

Podľa Lateránskej zmluvy Vatikán vytvoril menovú úniu s Talianskom. Má právo raziť svoje vlastné mince. Podľa dohody s talianskou vládou z roku 2000 nesmie nominálna hodnota vydaných mincí presiahnuť 670-tisíc eur.

Na ich lícnej strane je podobizeň pápeža a rok jeho pontifikátu. Na rubovej strane sú údaje, ktoré sú rovnaké ako v ostatných krajinách eurozóny.

Vatikánsky mestský štát môže tiež vydávať pamätné mince, ktoré v krajinách Európskej únie nemajú obežnú hodnotu.

Navyše pri príležitosti vakantného Petrovho stolca a z dôvodu jubilejného roka môže vydávať mince v hodnote až 201 000 eur. Tie sú predmetom obrovského záujmu zberateľov.