Predstavili logo SDM

V piatok 16. októbra, ktorý je dňom výročia zvolenia sv. Jána Pavla II. na pápežský stolec, sa konala virtuálna prezentácia nového loga najbližších Svetových dní mládeže v Lisabone (SDM). Pôvodne sa mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023.
VN SK 20.10.2020
Predstavili logo SDM

Svetové stretnutie mládeže sa malo pôvodne konať v Portugalsku v roku 2022, ale pre pandémiu bolo presunuté na rok 2023. Snímka: www.lisboa2023.com

Na prezentácii, ktorá sa vysielala v 22 jazykoch, bola zároveň zverejnená aj oficiálna internetová stránka SDM 2023.

Logo, ktoré zostavila 24-ročná Portugalčanka Beatriz Roque Antunezová, je ladené v trikolóre portugalskej štátnej zástavy - v zelenej, červenej a žltej. Tematicky je inšpirované mottom SDM 2023, ktorým sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39).

Dominantnú časť loga tvorí kríž. Vertikálne ním prechádza vlnovka, ktorá predstavuje cestu. Ide o pozvanie adresované mladým, aby nezostávali nehybní, ale aby boli protagonistami pri budovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, uvádza sa v komuniké organizátorov SDM v Lisabone.

Cesta tiež pripomína Máriu ponáhľajúcu sa k Alžbete, aby jej mohla slúžiť. Tento pohyb zdôrazňuje pozvanie mladým, aby obnovili svoju „vnútornú silu, svoje sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť“ podľa slov exhortácie Christus vivit (č. 20).

Na bielej ceste je paralelne zobrazená žltá vlnovka, ktorá symbolizuje Ducha Svätého, i červený ruženec. Ten pripomína osobitnú úctu portugalského ľudu k Panne Márii Fatimskej i tamojšiu dôležitú tradíciu pútí.

Súčasťou loga je aj silueta tváre Panny Márie zobrazená z profilu. Ako v komuniké vysvetľuje autorka loga, v evanjeliovom úryvku, ktorý je témou najbližších SDM, „Mária nezostáva nehybná, ale rozhoduje sa uskutočniť návštevu sesternice.

Je to pozvanie mladým, aby nezostali nehybní; aby konali tak, žeby sa niečo udialo pre budovanie sveta; aby ho nenechali v rukách druhých. Všetci potrebujeme, aby mladí vzali svet do svojich rúk“.

Pripomeňme, že Svetové dni mládeže sa po prvýkrát uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v roku 1986 v Ríme. Naposledy boli v roku 2019 v Paname.