Prepustený z klerického stavu

Kongregácia pre náuku viery uzavrela trestnú kauzu emeritného arcibiskupa Washingtonu Theodora McCarricka potvrdením trestu prepustenia z klerického stavu. V sobotu 16. februára o rozsudku oficiálne informovala Kongregácia pre náuku viery.
VN SK 18.02.2019
Prepustený z klerického stavu

Theodore Edgar McCarrick ešte ako kardinál. Archívna snímka: profimedia.sk

„Dňa 11. januára 2019 kongres (Congresso) Kongregácie pre náuku viery vydal dekrét uzatvárajúci trestný proces s Theodorom Edgarom McCarrickom, emeritným arcibiskupom Washingtonu, D. C., ktorým bol obvinený uznaný vinným z nasledujúcich deliktov ako klerik:

navádzanie na hriech v rámci svätej spovede a prestúpenie šiesteho prikázania Desatora s mladistvými i dospelými, s priťažujúcou okolnosťou zneužitia moci, na základe čoho mu bol udelený trest prepustenia z klerického stavu.

Toto rozhodnutie bolo oznámené Theodorovi McCarrickovi dňa 15. februára 2019.

Svätý Otec potvrdil definitívnu povahu tohto rozhodnutia podľa normy zákona, čím je prípad rozsúdený (res iudicata), čiže nepripúšťa ďalšie odvolanie.“