Prešlo 60 rokov od smrti Pia XII.

Pred 60 rokmi, 9. októbra 1958, zomrel v Castel Gandolfe pápež Pius XII. Na Petrovom stolci bol 19 rokov - od 2. marca 1939. Cirkev viedol počas ťažkého a zložitého obdobia druhej svetovej vojny a potom počas studenej vojny medzi Západom a Východom.
L´Osservatore Romano 23.10.2018
Prešlo 60 rokov od smrti Pia XII.

Jeho osoba vyvoláva stále veľké kontroverzie, napriek tomu v Cirkvi prebieha proces jeho blahorečenia.

Pre jeho úspešné zavŕšenie chýba už len zázrak na jeho príhovor. Uviedol to arcibiskup Marcello Bartolucci, sekretár Kongregácie pre kauzy svätých, počas spomienkového dňa na tohto rímskeho biskupa, ktorý sa konal v meste Onano pri Viterbe.

„Doteraz nebol vykonaný žiaden kánonický prieskum o vyprosených milostiach, ktoré sú mu pripisované,“ dodal arcibiskup. Pripomenul tiež, že keď v jeho prípade chýba zázrak, neznamená to, že Pius XII. bol málo svätý.

„V procesoch beatifikácie alebo kanonizácie sa Boží čas nie vždy zhoduje s ľudským časom.“

Povzbudenie k vzývaniu Pia XII. prišlo aj od súčasného Svätého Otca, ktorý v liste účastníkom spomienkového dňa označil pápeža Pacelliho za veľkého pastiera, úprimného priateľa ľudstva a verného služobníka evanjelia.