Prežili sme Deň modlitieb a pôstu za oslobodenie z pandémie

Veriaci rôznych náboženstiev sa vo štvrtok 14. mája duchovne spojili v modlitbe za vyslobodenie ľudstva z pandémie koronavírusu.
VN CZ 15.05.2020
Prežili sme Deň modlitieb a pôstu za oslobodenie z pandémie

Kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, ktorý zároveň stojí na čele Výboru pre medziľudské bratstvo. Snímka: profimedia.sk

Na Deň modlitieb, pôstu a skutkov milosrdenstva vyzval Výbor pre medziľudské bratstvo, ktorý vznikol po podpise kresťansko-islamskej deklarácie v Abú Zabí. Túto inštitúciu vedie kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.

Ako prvý sa k iniciatíve pripojil pápež František počas mariánskej modlitby na prvú májovú nedeľu (3. 5.). Svoju účasť potom potvrdil rad náboženských združení zastupujúcich džinizmus, islam, judaizmus, hinduizmus, kresťanstvo a zoroastrizmus.

Z ekumenických inštitúcií menujme Svetovú radu cirkví, sídliacu v Ženeve, zatiaľ čo medzináboženské inštitúcie zastúpil viedenský KAICIID (Centrum pre medzináboženský a medzikultúrny dialóg kráľa Abdulláha bin Abdulaziza) či singapurská IRO (Interreligious Organisation).

Nechýbali ani laické a individuálne pripojenia z cirkevného a politického spektra (indonézsky minister pre cirkevné záležitosti, ekumenický patriarcha Bartolomej, šejkovia Bahrajnu a Spojených arabských emirátov, čečenský, palestínsky či senegalský prezident).

Účasť generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa komentoval kardinál Ayuso pre Vatican News: „Je zrejmé, že obavy medzinárodného spoločenstva sa ukázali aj v podpore generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorá zároveň dosvedčuje, že tvoríme jedinú ľudskú rodinu.

Ocitli sme sa na tej istej lodi, a preto je dobré, že náboženskí predstavitelia aj zástupcovia sociálneho a politického života podnietili tento spoločný moment modlitby a solidarity, vyzývajúci na ukončenie pandémie.

Účasť na ňom sa prejavila úplne osobne a vnútorne, pretože, samozrejme, nebolo možné usporiadať akékoľvek stretnutie vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia koronavírusu.“

K iniciatíve sa pripojila aj Katolícka cirkev na Slovensku. Pozval k nej bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský:

„Pozývam všetkých bratov a sestry, aby sme sa v dnešný deň v spojení so Svätým Otcom Františkom ešte intenzívnejšie modlili spoločne na úmysel, aby nás dobrotivý Boh oslobodil od šírenia epidémie, aby uzdravil chorých a aby tých, ktorí ukončili pozemský život, milosrdne prijal do nebeského domova.“

Iniciatívu podporil aj predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, generálny biskup ECAV Ivan Eľko: „Bratia a sestry, modlime sa ako kresťania za ľudí z celého sveta a zároveň neustávajme v pomoci a podporovaní všetkých zdravotníkov.“