Pribúdajú konverzie na kresťanstvo

Čoraz viac moslimov sa obracia a prijíma kresťanskú vieru. V Katolíckej cirkvi vo Francúzsku predstavujú niekdajší moslimovia už 10 percent dospelých žiadajúcich o krst. V protestantských spoločenstvách dokonca 20 percent.
VN CZ 22.09.2020
Pribúdajú konverzie na kresťanstvo

Prijatie viery v Krista však v ich prípade zároveň znamená veľkú obeť. Za apostázu im teoreticky v islame hrozí trest smrti. V praxi bývajú obvykle vylúčení z rodiny a pôvodného prostredia. Preto potrebujú pomoc iných kresťanov.

Poukazuje na to Marc Fromager, ktorý bol do minulého roka 14 rokov riaditeľom francúzskej sekcie pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi (Kirche in Not). Teraz stojí na čele novozaloženej Misie Ismeria, ktorá prináša pomoc konvertitom z islamu. Meno nadácie odkazuje na dcéru káhirského sultána z 11. storočia.

Otec ju poveril úlohou obrátiť troch uväznených franských rytierov na Mohamedovu vieru. Rytieri jej však rozprávali o kresťanstve a ich katechézu zavŕšilo zjavenie Panny Márie. Ismeria sa obrátila na kresťanstvo a spolu s rytiermi utiekla do Francúzska.

Ako uvádza Marc Fromager v rozhovore pre francúzsky mesačník La Nef, „dnes dochádza k silnej vlne konverzií moslimov na kresťanstvo. Miera tohto javu nie je priamo úmerná pôsobeniu Cirkvi, ktorá v posledných desaťročiach pristupuje k misijnej činnosti v moslimskom prostredí s veľkou zdržanlivosťou.

Napriek tomu však počet obrátení stále rastie. Odhaduje sa, že len v Iráne je v súčasnosti najmenej 800-tisíc konvertitov, v Indonézii sa hovorí dokonca o šiestich miliónoch“.

Marc Fromager priznáva, že ide o ťažko vysvetliteľný jav.

„Všetko ukazuje na to, že Kristus k sebe dnes priťahuje vyznávačov Mohameda zvláštnou silou. Je tiež pravda, že moslimovia sa vyznačujú zvláštnou duchovnou citlivosťou. Mnohí rozprávajú o súkromných zjaveniach Pána Ježiša a Panny Márie.

Na druhej strane mladí moslimovia - aj v krajinách s moslimskou väčšinou - čoraz častejšie prežívajú sklamanie zo svojho náboženstva. U mnohých z nich to vedie k ateizmu, u iných sa posilňuje záujem o kresťanstvo.

V každom prípade niekdajší moslimovia po svojom obrátení potrebujú zvyčajne konkrétnu pomoc - a práve tým sa zaoberá Misia Ismeria. Kontaktuje farské a rehoľné spoločenstvá, ktoré sú schopné prijať konvertitov a zabezpečiť im nevyhnutnú diskrétnosť. Ďalším aspektom činnosti nadácie je reflexia nad islamom ako takým.“

Podľa slov Marca Fromagera je to nevyhnutné, pretože islam je vo Francúzsku tabuizovaný.

„Novinári a publicisti sa boja prehovoriť na túto tému vo verejnej debate, aby neboli označení za islamofóbov. Zamlčovanie tejto témy, akýsi dohovor o mlčaní, však v podstate znamená určitú formu závislosti,“ dodáva riaditeľ Misie Ismeria v rozhovore pre mesačník La Nef.