Pribudla ľubovoľná spomienka Loretánskej Panny Márie

Do všeobecného kalendára Rímskej cirkvi bude na dátum 10. decembra zapísaná ľubovoľná liturgická spomienka Panny Márie z Loreta. Toto rozhodnutie Svätého Otca Františka promulgovala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí príslušným dekrétom.
VN SK 07.11.2019
Pribudla ľubovoľná spomienka Loretánskej Panny Márie

V zverejnenom dekréte s podpismi prefekta dikastéria, kardinála Roberta Saraha a sekretára, arcibiskupa Arthura Rocheho sa uvádza, že Svätý Otec František „svojou autoritou nariadil, že ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie z Loreta bude zapísaná do rímskeho kalendára na 10. decembra, deň, keď je sviatok v Lorete, a bude sa sláviť každý rok“.

Nová spomienka bude takto figurovať vo všetkých liturgických kalendároch a knihách na slávenie svätej omše a liturgie hodín. K dekrétu sú priložené aj príslušné liturgické texty v latinskom origináli. Ich preklady schválené biskupskými konferenciami budú publikované po potvrdení Dikastériom pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Dekrét nesie dátum liturgickej spomienky Panny Márie Ružencovej 7. október 2019. Zverejnený bol 31. októbra v latinčine a štyroch svetových jazykoch.

V súvislosti s publikovaním dekrétu pripomeňme, že 1. novembra sa v Bazilike Svätého domu v Lorete konalo slávnostné vyhlásenie Loretánskeho jubilejného roka Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány.

Stane sa tak na záver eucharistického slávenia, ktorému bude predsedať regens Apoštolskej penitenciárie Krzysztof Nykiel. Príslušný dekrét slávnostne prečítajú pred priečelím baziliky. Samotný Svätý rok Loretánskeho jubilea sa začne 8. decembra 2019 a potrvá do 10. decembra 2020.