Prihláste sa ku Katolíckej cirkvi

V Českej republike sa začne 27. marca sčítanie ľudu, ktoré sa naposledy konalo v roku 2011. Biskupi Čiech, Moravy a Sliezska pri tejto príležitosti vydávajú spoločnú výzvu pre veriacich.
TK KBS 23.03.2021
Prihláste sa ku Katolíckej cirkvi

V nej upozorňujú, že z pohľadu Katolíckej cirkvi je príslušnosť k Cirkvi daná krstom.

„Česká biskupská konferencia v roku 2020 publikovala štatistický údaj, akceptovaný odbornou verejnosťou, ktorý hovorí, že v Českej republike je v súčasnosti pokrstených v Katolíckej cirkvi 4,591 milióna ľudí, teda 43 percent obyvateľstva,“ uvádzajú biskupi.

Zároveň však dodávajú, že napriek tomu je potrebné sa k Cirkvi prihlásiť aj pri sčítaní ľudu.

„Preto Vás vyzývame, aby ste vyplnili údaj tak, že označíte text: Veriaci – hlásiaci sa k Cirkvi, a pod tým napísali buď Rímskokatolícka cirkev, alebo Gréckokatolícka cirkev podľa toho, ktorej ste členom,“ píšu českí biskupi.

Biskupi tiež pripomínajú Ježišov prísľub: Ku každému, kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, aj ja sa priznám pred svojím Otcom v nebi (porov. Mt 10, 32). „Ešte raz prosíme: prijmite výzvu vysloviť sa v sčítaní ľudu. Dajme najavo, že sme katolíci. Povedzme spoločnosti: Počítajte s nami,“ vyslovili biskupi prosbu.