Pripomenuli si Druhý vatikánsky koncil

Pred 60 rokmi sv. Ján XXIII. otvoril Druhý vatikánsky koncil. Pápež František preto v utorok 11. októbra slávil svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Slávnosťou sa zároveň oficiálne začala trojročná príprava na Jubilejný rok 2025.
VN SK 18.10.2022
Pripomenuli si Druhý vatikánsky koncil

Osobitné miesto mali pri slávnosti relikvie sv. Jána XXIII. v presklenej rakve, ktoré si uctil aj pápež František. Snímka: profimedia.sk

Pred svätou omšou zazneli úryvky z prejavu Gaudet Mater Ecclesia, ktorý predniesol pápež Ján XXIII. pri otvorení koncilu. Lektori predniesli i vybrané časti štyroch koncilových konštitúcií. Slávnostný vstupný sprievod pripomenul úvodnú procesiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu z 11. októbra 1962.

Úlohu celebranta pri oltári zveril Svätý Otec kardinálovi Pietrovi Parolinovi. V lodi baziliky koncelebrovalo približne 400 kňazov. Na záver slávnosti pápež František zapálil sviečky niektorým veriacim, aby plameň odovzdali celému zhromaždeniu. Symbolicky im udelil mandát zachovávať učenie koncilu.

Pri vychádzaní so sviecami na Námestie sv. Petra si prítomní pripomenuli sviečkový sprievod, ktorý sa konal podobne vo večernom čase pred 60 rokmi.

Práve vtedy zaznel z okna Apoštolského paláca aj známy príhovor Jána XXIII. „pri svite mesiaca“, zakončený výzvou veriacim, aby zaniesli domov svojim rodinám, deťom a chorým „pápežovo pohladenie“.