Pripomíname si málo známe siedme fatimské zjavenie

V roku 2017 sme oslávili 100. výročie fatimských zjavení. Uplynulý týždeň 15. júna sme si však pripomenuli 100 rokov od takzvaného siedmeho zjavenia Panny Márie vo Fatime. Toto zjavenie je síce menej známe ako predchádzajúcich šesť, ale Panna Mária ho ohlásila už na začiatku zjavení.
E- kai 22.06.2021
Pripomíname si málo známe siedme fatimské zjavenie

Sestra Lucia (na snímke v roku 2000), jedna z troch fatimských vizionárov, ktorým sa zjavila Panna Mária. Snímka: profimedia.sk

Pre internetovú stránku, ktorá informuje o pastorácii poľských veriacich vo Francúzsku, o tomto zjavení porozprával Krzysztof Czapla, SAC, riaditeľ sekretariátu Fatimy.

„Je to zjavenie, o ktorom vieme od samého začiatku zjavení. Hovoríme o niečom, čo oznámila Panna Mária, teda neobjavujeme nový obsah zjavení po rokoch. Panna Mária to oznámila na prvom stretnutí,“ vysvetľuje Krzysztof Czapla.

Trinásteho októbra 1917 sa uskutočnilo posledné zo šiestich slávnych fatimských zjavení. Dvaja z troch fatimských vizionárov zomreli veľmi skoro po zjaveniach: František Marto zomrel ako desaťročný (11. jún 1908 – 4. apríl 1919); o rok neskôr ho nasledovala do večnosti jeho sestra Hyacinta (11. marec 1910 – 20. február 1920). Ich staršia sesternica Lucia dos Santos (28. marec 1907 – 13. február 2005) sa dožila vysokého veku.

Lucia si uvedomovala, že Panna Mária jej dala poslanie ohlasovať fatimské posolstvo – a aby to mohla robiť, musela sa naučiť čítať a písať. Vďaka jej duchovnému učiteľovi, otcovi Manuelovi Nunesovi Formigãovi a jeho bohatým priateľom dostala Lucia príležitosť vzdelávať sa v Lisabone.

Miestny biskup však rozhodol inak. Nechcel, aby odišla do Lisabonu, pretože tam by okolo nej a zjavení, ktoré boli pre portugalské úrady nepohodlné, narastal rozruch. Bolo potrebné túto záležitosť utajiť. Hierarcha prikázal Lucii, aby odišla na miesto, o ktorom nikto nebude vedieť.

Krzysztof Czapla uviedol, že „Lucia v tom čase prežívala niečo ako duchovnú krízu. Tušila, že sa do svojej milovanej Fatimy možno už nikdy nevráti. Sťažovala sa Panne Márii, že už nie je schopná znášať túto obetu“.

Páter Czapla poukázal aj na to, že Lucia, „keď chodila na cintorín, kde bol pochovaný jej otec, išla aj do Covy da Iria, kde sa zjavenia odohrali. Práve tam, v čase krízy, ktorú prežívala, prišla 15. júna 1921 Panna Mária, položila jej ruku na rameno a povedala: ,Prichádzam po siedmy raz. Nasleduj cestu, ktorú ti ukazuje biskup, lebo to je Božia vôľa.‘

V tej chvíli Luciina vnútorná vzbura ustúpila rozhodnutiu, že chce naplno plniť Božiu vôľu, s ktorou už pred rokmi súhlasila. A tak sa aj stalo“. Otec Krzysztof Czapla nepochybuje o tom, že fatimské posolstvo je stále aktuálne.

„Fatima je cestou k záchrane hriešnikov pred peklom; pred niečím, čo je najväčšou tragédiou človeka. Fatima bude platiť dovtedy, kým bude na svete čo i len jeden hriešnik. Máme povinnosť v duchu lásky k blížnemu ho zachrániť. Panna Mária dáva konkrétny liek: oddanosť jej Nepoškvrnenému Srdcu,“ zdôraznil riaditeľ fatimského sekretariátu. „Hriešnikov nemáme odsudzovať, ale zachraňovať,“ dodal Krzysztof Czapla.