Pripomíname si Svetový deň humanitárnej pomoci

Na Svetový deň humanitárnej pomoci, ktorý si každoročne pripomíname 19. augusta, vyzýva Medzinárodná charita vlády jednotlivých krajín, aby podporovali miestne komunity, pretože stoja v prvej línii ako bojovníci s každodennými problémami ľudí.
TK KBS 25.08.2020
Pripomíname si Svetový deň humanitárnej pomoci

Svetový deň humanitárnej pomoci každoročne oceňuje nasadenie humanitárnych pracovníkov po celom svete, ktorí neraz riskujú vlastné zdravie a život v službe núdznym v kritických situáciách.

Dátum 19. augusta vybrala Organizácia Spojených národov (OSN) preto, lebo v tento deň v roku 2003 zomrel pri bombovom útoku na Úrad OSN v Bagdade riaditeľ humanitárnej pomoci v Iraku Sergio Vieira de Mello.

Témou ročníka 2020 je #RealLifeHeroes, v preklade „humanitárni pracovníci ako skutoční hrdinovia“, a to najmä v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu.

„V tento deň si medzinárodné spoločenstvo krajín pripomína obetavosť a šľachetné srdce tisícok humanitárnych pracovníkov, vďaka ktorým majú chudobní a tí, ktorí prežili akúkoľvek prírodnú či inú katastrofu, nádej na dôstojný život,“ vyhlásil generálny sekretár Medzinárodnej charity Aloysius John.

Medzinárodná charita (Caritas Internationalis) v správe k Svetovému dňu humanitárnej pomoci 2020 uviedla: „V tomto období je medzinárodný systém humanitárnej pomoci vystavený bezprecedentnej skúške – humanitárne misie po celom svete poskytujú pomoc v priemere každému štyridsiatemu piatemu človeku na planéte.“

Charita preto vyzýva vlády jednotlivých krajín, aby plne podporili a posilnili postavenie miestnych komunít a najmä náboženských organizácií, aby tak mohli autonómnejšie a flexibilnejšie reagovať na potreby ľudí a čeliť naliehavým situáciám.

Navrhuje tri dôležité opatrenia – prideliť viac miestnych prostriedkov lokálnym organizáciám, vyčleniť špeciálne financie na ochranu záujmov a posilnenie postavenia miestnych spoločenstiev a zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť všetkých humanitárnych pracovníkov.