Pripomíname si výročie ordinariátov pre anglikánov

Pred desiatimi rokmi 4. novembra 2009 vydal pápež Benedikt XVI. apoštolskú konštitúciu Anglicanorum coetibus, ktorá umožňovala vytvorenie osobných ordinariátov pre anglikánov, ktorí chcú vstúpiť do úplného spoločenstva s Katolíckou cirkvou.
E- kai 07.11.2019
Pripomíname si výročie ordinariátov pre anglikánov

Odvtedy boli vytvorené tri takéto ordinariáty. Ako prvý v januári 2011 bol zriadený Ordinariát Panny Márie z Walsinghamu pre Anglicko a Wales so sídlom v Londýne. V súčasnosti má 3 500 veriacich, ktorým slúži 90 kňazov. Od začiatku na jeho čele stojí kňaz Keith Newton, bývalý biskup Anglikánskej cirkvi, ženatý a otec troch detí.

V januári 2012 bol zriadený Ordinariát sv. Petra pokrývajúci USA so sídlom v Houstone. Má 6 000 veriacich, medzi ktorými pracuje 75 kňazov. Ordinárom je od roku 2015 biskup Steven Lopes, bývalý zamestnanec Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne.

V júni 2015 bol založený Ordinariát Panny Márie Južného kríža pokrývajúci Austráliu so sídlom v Perth-Highgate. Má takmer 2 100 veriacich, uprostred ktorých vykonáva pastoračnú službu 19 kňazov. Od jeho vzniku je ordinárom kňaz Harry Entwistle, bývalý anglikánsky biskup v Austrálii, ženatý a otec dvoch detí.

Celkovo ordinariáty pre bývalých anglikánov majú 11 600 veriacich a vyše 180 kňazov.