Problém prenasledovania kresťanov je závažný

Povedomie amerických katolíkov o globálnom prenasledovaní kresťanov sa zvyšuje. Vyplýva to z prieskumu celosvetovej pastoračnej organizácie Aid to the Church in Need (ACN) – Pomoc trpiacej Cirkvi USA.
Denisa Lukáčová 26.03.2019
Problém prenasledovania kresťanov je závažný

Snímka: www.iStockphoto.com

Takmer polovica Američanov katolíkov tvrdí, že problém prenasledovania kresťanov vo svete je veľmi závažný, čo je o 16 percent viac ako vlani. Napriek tomuto nárastu sú problémy ako obchodovanie s ľuďmi, chudoba a utečenecká kríza respondentmi vnímané ako naliehavejšie.

„Je povzbudzujúce vidieť, že katolíci v USA majú stále väčšie povedomie o prenasledovaní kresťanov,“ uviedol pre katolícku agentúru George Marlin, predseda organizácie v USA.

Oblasti záujmu
Štúdia skúmala, do akej miery si americkí katolíci uvedomujú prenasledovanie kresťanov, ktoré krajiny a regióny považujú za najviac ohrozené, aké opatrenia by podľa nich mali západné vlády na ochranu kresťanov vo svete prijímať, ako naliehavo farnosti, biskupi, ale aj pápež o tomto probléme hovoria alebo ako môžu v tejto oblasti pomôcť oni sami.

Výsledky prieskumu
Iba 19 percent respondentov uviedlo, že ich farnosť je s problematikou prenasledovania kresťanov veľmi úzko spojená; pred rokom to bolo 37 percent.
Podobne len 24 percent katolíkov v USA verí, že ich biskup je v otázke prenasledovania kresťanov veľmi angažovaný viac ako polovica to tvrdí o pápežovi Františkovi.

V rebríčku odpovedí na otázku, ako by mohli pomôcť oni, sa nachádzala modlitba, potreba zvýšiť povedomie o probléme na úrovni farnosti či podpora rôznych organizácií.

Za najnutnejšie politické opatrenia zo strany USA považovali respondenti výraznejší diplomatický tlak, ďalej hospodárske sankcie, poskytovanie pomoci obetiam prenasledovania a finančná podpora prenasledovaných kresťanských komunít.

V tejto súvislosti sú katolíci v USA najmenej v prospech vojenského zásahu. Napokon viac ako 60 percent katolíkov v USA sa zhodlo na tom, že Cirkev musí pri poskytovaní núdzovej a humanitárnej pomoci prenasledovaným zohrávať praktickú úlohu.