Prokurátor uznal moju nevinu, ale súd ma odsúdil aj tak

„Pápež František bol dobre informovaný o priebehu môjho prípadu, sám sa oň zaujímal, boli sme v telefonickom kontakte a dostal tiež do španielčiny preloženú dokumentáciu mojich advokátov“ - povedal kardinál Philippe Barbarin pre francúzsku katolícku televíziu KTO k svojej audiencii u Svätého Otca.
VN CZ 21.03.2019
Prokurátor uznal moju nevinu, ale súd ma odsúdil aj tak

Kardinál Philippe Barbarin počas rozhovoru s pápežom Františkom. Snímka: profimedia.sk

Lyonský arcibiskup bol u pápeža Františka v pondelok 18. marca, aby osobne odovzdal rezignáciu na pastiersku službu. Dňa 7. marca bol totiž odsúdený na 6 mesiacov podmienečne za opomenutie informovať súdy o zneužívaní neplnoletých jedným z kňazov svojej diecézy.

Kardinál Barbarin sa proti rozsudku odvolal, pretože podľa jeho slov nerozumie, v čom spočívala jeho chyba. Diametrálne odlišné názory panujú aj medzi právnikmi. Prokurátor uznal jeho nevinu a súd mu, naopak, vymeral trest.

„Keby som teraz prijal tvoju rezignáciu, uznal by som, že si vinný,“ povedal pápež kardinálovi Philippemu Barbarinovi s odporúčaním, aby namiesto rezignácie na nejaký čas ustúpil z vedenia diecézy. „Žiada si to dobro našej miestnej cirkvi, ktorá tým veľmi trpí,“ hovorí lyonský metropolita.

„To dlhotrvajúce utrpenie mojej diecézy je tiež dôvodom, prečo som už skôr pápežovi povedal, že bez ohľadu na to, aký bude verdikt súdu, chcem rezignovať na svoju službu.

Musím povedať, že ma veľmi zabolela veta, ktorú som počul od jednej z obetí počas procesu: ,Sťažujete sa, že sa tou záležitosťou trápite tri, štyri roky, ale uvedomujete si vôbec, že my kvôli tomu trpíme štyridsať rokov?’

To boli strašné slová. Preto s myšlienkou na utrpenie obetí a utrpenie mojej diecézy som usúdil, že nadišiel čas uzavrieť túto kapitolu, že je potrebný nový vzduch, aby po tomto čase veľkej skúšky pre všetkých, nielen pre mňa, začala nová etapa.

S týmto obrazom sa ťažko žije nielen mne, ale predovšetkým mojej diecéze. Chcem, aby mohla začať znovu v slobode. Dúfam, že Pán im dá túto slobodu.“

V odpovedi pre televíziu KTO na tému svojej budúcnosti kardinál Philippe Barbarin priznal, že nevie, na ako dlho ustupuje z vedenia diecézy. Ohlásil tiež, že nebude plniť pastoračnú službu.

Pred Veľkou nocou má v úmysle uchýliť sa do niektorého z kláštorov.