Protikresťanské zločiny nie sú okrajovým javom

Stála misia Svätej stolice pri úradoch OSN vo Viedni sa zapojila do debaty na konferencii Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý pôsobí v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
TK KBS 26.10.2021
Protikresťanské zločiny nie sú okrajovým javom

Ilustračná snímka: © ingimage

Upozornila, že protikresťanské zločiny už nie sú okrajovým javom. Netolerancia a diskriminácia sa netýkajú iba menšín, ale aj väčšín. Pojem menšiny sa príliš často považuje za synonymum pre „obete“ a ustupuje vedomie, že obete trestných činov môžu patriť tiež k väčšine.

Stála misia Svätej stolice pri medzinárodných organizáciách vo Viedni v tejto súvislosti vyzýva, aby sa zabránilo selektívnemu prístupu pri riešení foriem náboženskej diskriminácie, a upozorňuje, že žiadna časť Európy nie je imúnna voči prejavom neznášanlivosti.

Pokiaľ ide o prenasledovanie z náboženských dôvodov, Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva zaznamenal prípady vyhrážania, násilných útokov, vrážd, znesvätenia kostolov, ničenia modlitební, cintorínov a ďalšieho náboženského majetku. Žiaľ, ide o javy, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie aj v európskom priestore.

Delegácia Svätej stolice vyjadrila dôveru, že na základe skúseností získaných pri vypracovaní pokynov na riešenie bezpečnosti židovských a moslimských komunít bude ODIHR vyvíjať podobné úsilie na zaistenie bezpečnosti kresťanských komunít.