Prvé výsledky otvorených archívov o Piovi XII. už vyšli knižne

V utorok 12. januára vyšla v taliančine kniha Pius XII. a Židia z pera vatikánskeho archivára Johana Ickxa. Publikácia z milánskeho vydavateľstva Rizzoli nesie podnadpis Vatikánsky archivár konečne odhaľuje rolu pápeža Pacelliho počas druhej svetovej vojny.

VN SK 19.01.2021
Prvé výsledky otvorených archívov o Piovi XII. už vyšli knižne

Autor v prvej kapitole ilustruje zložitosť situácie Svätej stolice poukazom na stav v krajinách pod vplyvom nacistického tlaku a konkrétne uvádza prípad Slovenska.

Cituje reporty zasielané do Vatikánu vtedajším chargé d´affaires Svätej stolice v Slovenskej republike Giuseppem Burziom, ktorý sa mimoriadne kriticky vyjadruje o postojoch predstaviteľa pronacistickej garnitúry Vojtecha Tuku a poukazuje na problematické pozície aj u ďalších vtedajších činiteľov.

Vo vyše 400-stranovej knihe, ktorá vyšla aj vo francúzštine, autor čerpá z materiálov vatikánskeho Historického archívu Štátneho sekretariátu, Sekcie pre vzťahy so štátmi.

Prináša príbehy viacerých židovských rodín a jednotlivcov, za ktorých záchranu sa angažoval pápež Pius XII. (vlastným menom Eugenio Pacelli, 1876 – 1958) prostredníctvom vtedajších vatikánskych predstaviteľov.

„V každom prípade,“ ako zdôraznil Johan Ickx, „odtajnené vatikánske archívy vyvracajú čiernu legendu o Piovi XII., ktorú vytvoril predovšetkým nemecký dramatik Rolf Hochhuth s divadelnou hrou Námestník.“ Tento belgický historik ju nazýva „majstrovským dielom sovietskych tajných služieb“.

Johan Ickx skúma vatikánske archívy už 30 rokov a 10 rokov je vedúcim archívov diplomatickej sekcie Štátneho sekretariátu.