Prvý pokrstený katolík sa stal britským premiérom

Veľká Británia má nového premiéra. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby nebol pokrstený v Katolíckej cirkvi. Aj na jeho osobe je možné vidieť previazanosť štátu a Anglikánskej cirkvi v Británii.
E- kai 29.07.2019
Prvý pokrstený katolík sa stal britským premiérom

Nový britský premiér Boris Johnson. Snímka: profimedia.sk

Boris Johnson, vymenovaný 24. júla za 55. premiéra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, je prvým politikom v tejto pozícii, ktorý bol pokrstený ako katolík.

Po tom, ako sa Anglicko v 16. storočí oddelilo od pápeža, sa Katolícka cirkev na ostrovoch stala fakticky nelegálnou. Až v roku 1829 dovolili katolíkom sedieť v parlamente a zastávať vládne posty, ale najvyššie na desiatom mieste v oficiálnej hierarchii.

To znamenalo, že žiaden katolík nemohol donedávna zastávať riadiace funkcie ani v armáde a už vôbec nie tie, ktoré sa spájali s nomináciami v Anglikánskej cirkvi (anglikáni) alebo v Škótskej cirkvi (presbyteriáni).

Komentátor z anglikánskeho portálu archbishopcranmer.com poukazuje na to, že „bolo (a stále zostáva) cirkevno-politickou absurdnosťou to, že katolícky premiér sa bude musieť vyrovnať (a byť menovaný) biskupmi Anglickej monarchistickej cirkvi“, pretože „ekumenické vzťahy nie sú stále v takom stave, aby bol zrušený článok 37 (akt priznávajúci katolíkom slobodu vyznania)“.

Spomínaný akt je z roku 1829 (Roman Catholic Relief Act) a tiež uvádza, že „rímsky biskup nemá jurisdikciu v Anglickom kráľovstve“ ani dokonca prostredníctvom svojho podriadeného, ktorý je číslom 10 v štátnej anglickej hierarchii.

Všetky tieto zákazy a požiadavky platili až do roku 2008, keď vtedajší premiér Gordon Brown zmenil alebo skôr oslabil ústavné puto Anglikánskej cirkvi s exekutívou, a preto ani predseda vlády, ani iní ministri už nie sú poradcami, čím efektívne nie sú zviazaní s Anglikánskou cirkvou.

V súčasnosti je zodpovednosť navrhnúť meno preferovaného kandidáta na premiéra na Kráľovskom výbore pre nominácie.

Nový predseda vlády Boris Johnson bol pokrstený v Katolíckej cirkvi, ale počas štúdia na škole v Etone (1977 - 1981) prešiel do Anglikánskej cirkvi. Teraz uisťuje, že sa necíti byť zviazaný so žiadnym vierovyznaním, rovnako ako jeho skutky, ktoré nemajú nič spoločné s akoukoľvek náboženskou vierou.

Anglikánsky biskup z Leedsu ho označil za „amorálneho klamára“. Dnes sa Boris Johnson zaujíma viac o svetské než večné záležitosti, čo je podľa portálu archbishopcranmer.com viac „borisológia“ ako soteriológia (veda o spáse).