Prvýkrát sa stretla Cirkev Latinskej Ameriky a Karibiku

Prvé spoločné zhromaždenie cirkevných predstaviteľov a veriacich Latinskej Ameriky a Karibiku sa začalo 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa vo Svätyni Panny Márie Guadalupskej v Mexico City. Svätú omšu celebroval arcibiskup Miguel Cabrejos, predseda CELAM (Rada biskupov Latinskej Ameriky). V homílii zdôraznil historický moment tohto stretnutia: „Prešli sme od zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnili len biskupi, k plne cirkevnému zhromaždeniu.“
VNSK VNEN 30.11.2021
Prvýkrát sa stretla Cirkev Latinskej Ameriky a Karibiku

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Stretnutie, ktoré sa skončilo 28. novembra, bolo prvým podujatím svojho druhu, na ktorom sa zúčastnili nielen zasvätené osoby, ale aj početní laici, vrátane rodín a občianskych autorít.

V hlavnom meste Mexika sa zišlo niekoľko desiatok delegátov, pričom väčšina delegátov pozostávajúca z dvesto biskupov, štyristo kňazov a rehoľníkov a štyristo laikov sa na podujatí zúčastnila online.

Účastníkov podujatia pozdravil posolstvom pápež František i prefekt Kongregácie pre biskupov Marc Ouellet. Načúvať a prekypovať – to boli dve kľúčové slová pápežovho posolstva. Účastníkov podujatia povzbudil, aby načúvali hlasu ľudu a prostredníctvom neho dospeli k vnímaniu Božej vôle.

Zároveň ich vyzval, aby prekypovali tvorivou láskou Ducha Svätého a Cirkev sa tak prostredníctvom procesu pastoračného obrátenia stávala čoraz viac evanjelizačnou a misijnou.