Púšte sveta smädia po nádeji

Druhý deň pápežovej návštevy Grécka, v nedeľu 5. decembra, vyvrcholil v aténskej koncertnej sále Megaron svätou omšou. V homílii sa pápež sústredil na postavu Jána Krstiteľa a dva aspekty: púšť a obrátenie.
VN SK 07.12.2021
Púšte sveta smädia po nádeji

Ilustračná snímka: © ingimage

V improvizovanom liturgickom priestore v modernej hudobnej sieni za účasti dvoch tisícok veriacich koncelebrovala so Svätým Otcom desiatka gréckych biskupov a množstvo kňazov.

Pápež František v homílii postavil do pozitívneho svetla to, čo je pre človeka zdanlivo nepríjemné: „Bohu sa neraz nedá k nám preniknúť, kým sme uprostred potlesku a myslíme len na seba samých; dokáže to v čase skúšky.

Navštevuje nás v náročných situáciách, v našich prázdnotách, ktoré mu dajú priestor, v našich existenčných púšťach. Tam nás navštevuje Pán.“

Práve na pôde Grécka pápež pripomenul, že výzva na obrátenie je v evanjeliu vyjadrená gréckym slovesom metanoéin, ktoré znamená „ísť ponad svet zvyčajného myslenia, za hranice našich navyknutých mentálnych schém“.

Adventnú výzvu pápež sformuloval do vyprosovania si daru nádeje: „Prosme o milosť veriť, že s Bohom sa veci menia, že on uzdravuje naše obavy, lieči naše rany, mení vyschnuté miesta na pramene vody.

Prosme o milosť nádeje. Pretože nádej oživuje vieru a zapaľuje lásku. Pretože nádej je to, po čom dnes smädia púšte sveta.“