Rakúske kláštory zasiahol koronavírus

Počet zasvätených v Rakúsku naďalej mierne klesá. Vyplýva to zo štatistík za rok 2020 zverejnených Rakúskou konferenciou reholí.
AgenSIR IT 27.04.2021
Rakúske kláštory zasiahol koronavírus

K 1. januáru 2021 bolo v Rakúsku 4 507 rehoľníkov, z toho 2 944 sestier v 106 reholiach a 1 563 pátrov a bratov v 86 reholiach. V roku 2019 ich bolo 4 691. Hlavným dôvodom poklesu počtu zasvätených osôb je starnutie členov reholí, najmä žien, lebo až 61 percent rehoľníčok má viac ako 75 rokov.

U mužov je to 30 percent. Údaje, ktoré počas online tlačovej konferencie predstavila sestra Christine Rodová, generálna sekretárka Rakúskej konferencie reholí, rovnako ukázali, ako koronavírus zdecimoval rakúske kláštory a rehoľné domy, čo viedlo k smrti 27 rehoľníkov z 528 infikovaných.

Podľa slov sestry Christine Rodovej „vírusom sa nakazilo 11 percent všetkých rehoľníkov“. Rehoľníčka vysvetlila, že dôvod možno ľahko nájsť v komunitnom živote rehoľníkov v 454 kláštoroch, rehoľných domoch a inštitúciách.

Činnosť rehoľníčok dnes čoraz viac smeruje k sociálnej práci, duchovnému sprevádzaniu, vzdelávacej práci alebo terapii. Napriek tomu Christine Rodová zdôraznila, že „ženské rehole sa najčastejšie spájajú s veľkými školami a nemocnicami“.

V prípade mužských reholí je stále do značnej miery dominantná pastorácia. Viac ako 600 rehoľníkov slúži ako farári. Napríklad 50 percent viedenských farností patrí rehoľným rodinám.

Pokiaľ ide o generačnú výmenu rehoľníkov, prijatých bolo 23 mužov oproti 58 úmrtiam, zatiaľ čo 19 žien vstúpilo do rehole v porovnaní so 155 úmrtiami.