Rehoľníčky bojujú s vírusom v prvej línii

Na nemocničných chodbách aj v tichu klauzúry, ďaleko od pozornosti médií, sa stretávajú s epidémiou tisíce rehoľných sestier. Prinášajú chorým konkrétnu pomoc a posilňujú ich modlitbou.
VN CZ 27.03.2020
Rehoľníčky bojujú s vírusom v prvej línii

„Vieme, že sa môžeme nakaziť a dokonca zomrieť, ale chceme slúžiť až do konca,“ uviedla pre Vatikánsky rozhlas sestra Lancy Ezhuparaová z Kongregácie dcér sv. Kamila. V trierskej nemocnici, ktorú spravujú, sa v tejto chvíli lieči 120 pacientov nakazených koronavírusom.

Kamiliánske rehoľné sestry skladajú okrem obvyklých troch sľubov - chudoby, čistoty a poslušnosti - ešte osobitný štvrtý, ktorý - ako hovorí sestra Lancy - teraz nadobúda na význame.

„Každá z nás sľubovala, že bude slúžiť chorým, aj keby ju to malo stáť život. V tomto duchu prežívame svoju službu,“ dodáva.

Kamiliánky vedú v Taliansku päť nemocníc, z toho tri v oblastiach zasiahnutých koronavírusom (Treviso, Brescia, Cremona).

„Možnože v minulých rokoch upadal náš štvrtý sľub tak trochu do zabudnutia, pretože sme sa nemuseli vyrovnávať s takou radikálnou epidemickou výzvou. Teraz ho objavujeme a znova prežívame. Stojíme v prvej línii boja s nákazou.

Do našich nemocníc stále prúdia ďalší ľudia nakazení koronavírusom. Nielen sestry, ale celý náš zdravotný personál prináša pomoc s veľkou obetavosťou.

Neprestajne sa stretávame s nedostatkom zdravotníckeho materiálu, každý deň sa civilná obrana snaží o zabezpečenie dodávok dezinfekčných prostriedkov a ochranných odevov. Verejná zdravotná služba je totiž preťažená, situácia je skutočne ťažká, ak nie priamo kritická. Nakoľko môžeme, prijímame pacientov.“

Do boja s koronavírusom sa zapájajú tiež klauzúrne sestry. V jednom z bergamských kláštorov postavili na balkón reproduktor, z ktorého sa do mesta rozlieha ich modlitba

„Telefón u nás zvoní bez prestania. Ľudia prosia o modlitbu za svojich blízkych a chorých priateľov. Telefonujú tiež na smrť unavení lekári a zdravotné sestry s prosbou, aby sme ich podopierali svojou modlitbou,“ hovorí Vatikánskemu rozhlasu sestra Maria Teresa.