Rehoľníčky ponúkli pápežovi dom

Kongregácia sestier služobníčok Božej prozreteľnosti z Katánie zdarma zapožičala svoju nehnuteľnosť v Ríme pápežovi Františkovi na pomoc utečencom.
VN SK 20.10.2020
Rehoľníčky ponúkli pápežovi dom

Je to ich reakcia na výzvu z encykliky Fratelli tutti prijímať tých, čo utekajú pred vojnami, prenasledovaniami a prírodnými katastrofami.

Ako sa uvádza v komuniké Apoštolskej charity, obytný dom Villa Serena sa nachádza na Via della Pisana a má kapacitu 60 osôb. Bude využitý predovšetkým pre rodiny, pre ženy i osamelé matky s deťmi, ktoré do Talianska prišli prostredníctvom humanitárnych koridorov vytvorených v spolupráci s Komunitou sv. Egídia.

Priestory budú útočiskom utečencom v prvých mesiacoch po ich príchode, keď sa im bude pomáhať nadobudnúť samostatnosť – ako pracovnú, tak aj ohľadom bývania.

Vila bude zverená Komunite sv. Egídia, ktorá už od roku 2015 organizuje humanitárne koridory zo Sýrie, z krajín Afrického rohu a z gréckeho ostrova Lesbos. Doteraz sa takto pomohlo 2 600 osobám, medzi ktorými sú mnohé deti.