Reykjavík slávil výročie diecézy

Na Islande oslávili v nedeľu 4. novembra päťdesiate výročie založenia diecézy. Slávnostná svätá omša sa konala v Katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku.
TK KBS 10.11.2018
Reykjavík slávil výročie diecézy

Hlavným celebrantom bol kardinál Anders Arborelius zo Štokholmu. Koncelebrovali kodanský biskup a prezident Škandinávskej biskupskej konferencie Czeslaw Kozon a helsinský biskup Teemo Sippo. Agentúru SIR o tom informoval biskup David Tencer.

Katedrálu zaplnilo mnoho kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, predstaviteľov iných cirkví a veľvyslanectiev a množstvo veriacich.

„Pokým hľadíme do minulosti,“ povedal v homílii apoštolský nuncius James Patrick Green, „máme tiež hľadieť do budúcnosti, aby sme vo viere a poctivo skúmali, čo má Cirkev robiť, aby svetu účinne hlásala dobrú zvesť Ježiša Krista.

To si vyžaduje oboznámiť sa s mnohými zmenami, ktoré sa udiali a naďalej dejú v živote na Islande a ktoré Cirkev nesmie obchádzať. Sú totiž príležitosťou naďalej hlásať dve dôležité prikázania lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Toto je trvalé poslanie Cirkvi, poslanie, ku ktorému nás Boh povoláva,“ citovala ho agentúra SIR.

Sprievodnou akciou výročia bude návšteva relikvií svätých manželov Martovcov a ich dcéry sv. Terézie z Lisieux. Relikvie sv. Terézie z Lisieux obídu celý Island medzi 20. – 28. novembrom.