Rím sa lúčil so slovenským kardinálom

V Bazilike sv. Petra v Ríme slávili 11. augusta zádušnú svätú omšu a obrady posledného odporúčania a rozlúčky s kardinálom Jozefom Tomkom. Išlo o vôbec prvého Slováka, ktorému boli vyslúžené takéto obrady vo vatikánskej bazilike.
Ján Lauko 16.08.2022
Rím sa lúčil so slovenským kardinálom

Rozlúčka s kardinálom Tomkom v jeho byte. Zosnulý kardinál bol v rakve oblečený podľa predpisov pre členov kardinálskeho zboru. Spojené ruky mal ovinuté ružencom, ktorý dostal pri poslednom stretnutí so Svätým Otcom Františkom. Telesné pozostatky kardinála Tomka boli po vykonaní úkonov balzamovania vložené do kovovej rakvy, ktorú hermeticky uzavreli zacínovaním.Snímka: –VNSK–/Jozef Bartkovjak

Vo Večnom meste sa konala rozlúčka s jeho dlhoročným obyvateľom. V byte na Via della Conciliazione 44, kde býval kardinál Jozef Tomko, sa 9. augusta na pietnej spomienke zišli jeho blízki spolupracovníci.

Okrem slovenských rehoľných sestier satmárok, ktoré sa roky starali o domácnosť a o zdravie kardinála Tomka, boli prítomní aj ďalší Slováci pôsobiaci v Ríme.

Tradičný rítus predpísaný pre rozlúčku v dome zosnulého člena kardinálskeho zboru pozostával z modlitieb a prečítania listiny Rogito so životopisom zosnulého a uvedením jeho kardinálskeho titulu. Pápežský ceremoniár Ján Dubina listinu po prečítaní zapečatil v kovovom tubuse, ktorý vložil do rakvy.

Až do pohrebnej svätej omše mali veriaci príležitosť pomodliť sa pri rakve s telesnými pozostatkami Jozefa Tomka a vzdať úctu zosnulému kardinálovi v Kostole sv. Štefana Prvomučeníka, ktorý sa nachádza vnútri Vatikánu.

Liturgický sprievod na začiatku zádušnej svätej omše. Prítomní na nej boli viacerí slovenskí biskupi. Snímka: profimedia.sk

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA

Následne sa 11. augusta v Bazilike sv. Petra v Ríme slávila zádušná svätá omša a viedli obrady posledného odporúčania a rozlúčky. Na bohoslužbe bol osobne prítomný aj pápež František.

Slovenský klérus zastupovali: predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nitriansky biskup Viliam Judák, košický eparcha Cyril Vasiľ, košický pomocný biskup Marek Forgáč, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a tiež reykjavícky biskup Dávid Bartimej Tencer, OFMCap. Koncelebrovali aj niektorí slovenskí kňazi, ktorí v súčasnosti žijú a pastoračne pôsobia v Ríme.

Na rozlúčke s kardinálom Jozefom Tomkom sa zúčastnili i viacerí kardináli pôsobiaci v Ríme, ako je napríklad Konrad Krajewski, Michael Czerny či Kurt Koch. Na zádušnej svätej omši koncelebroval aj bývalý apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana.

Z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne putovali kardinálove telesné ostatky do Bratislavy. Snímka: facebook.com/tkkbs

ABY SA CIRKEV VZMÁHALA

Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše, ktorú slávili pri oltári Katedry sv. Petra vo vatikánskej bazilike, bol taliansky kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia. S Jozefom Tomkom ho spájalo dlhoročné priateľstvo, zúčastňoval sa na viacerých oslavách slovenského kardinála.

Prihovoril sa aj v homílii, v ktorej pripomenul misijné nadšenie kardinála Tomka v jeho úlohe prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ale tiež jeho snahu o rozvoj Cirkvi.

„Ako motto pre biskupský erb si zvolil slová svätého Pavla: Ut Ecclesia aedificetur (Aby sa Cirkev vzmáhala). Budovať Cirkev a  slúžiť jej bolo úsilím, či lepšie povedané, celoživotnou vášňou kardinála Tomka,“ povedal v homílii kardinál Re.

Pápež František pri obrade posledného odporúčania a rozlúčky. Snímka: profimedia.sk

PÁPEŽOVA PRÍTOMNOSŤ

Pápež František bol počas celej bohoslužby, sediac na stoličke, zahĺbený do modlitby. Na záver eucharistického slávenia predsedal obradu posledného odporúčania (Ultima commendatio) a rozlúčky (Valedictio).

Pre zdravotné problémy, ktoré Svätému Otcovi obmedzujú pohyb, požehnanie a incenzovanie truhly za neho vykonal diakon. Po eucharistickom slávení v Bazilike sv. Petra boli telesné ostatky kardinála Tomka prevezené vládnym špeciálom na Slovensko.