Rím sa rozlúčil so slovenským kardinálom

V Bazilike sv. Petra v Ríme slávili 11. augusta zádušnú svätú omšu a obrady posledného odporúčania a rozlúčky s kardinálom Jozefom Tomkom. Išlo o vôbec prvého Slováka, ktorému boli vyslúžené takéto obrady vo vatikánskej bazilike.
Ján Lauko 11.08.2022
Rím sa rozlúčil so slovenským kardinálom

Zádušná svätá omša pri oltári Katedry sv. Petra. Prítomný bol aj Svätý Otec. Snímka: profimedia.sk


Na zádušnej bohoslužbe bol osobne prítomný aj pápež František. Slovenský klérus zastupovali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nitriansky biskup Viliam Judák, košický eparcha Cyril Vasiľ, košický pomocný biskup Marek Forgáč, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a tiež reykjavický biskup Dávid Bartimej Tencer. Slúžili aj niektorí slovenskí kňazi, ktorí v súčasnosti žijú v Ríme.

Prítomní boli i viacerí kardináli pôsobiaci v Ríme – Konrad Krajewski, Michael Czerny či Robert Sarah. Na zádušnej svätej omši koncelebroval aj bývalý apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordano.

Aby sa Cirkev vzmáhala

Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše, ktorú slávili pri oltári Katedry sv. Petra, bol taliansky kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia. S Jozefom Tomkom ho spájalo dlhoročné priateľstvo, zúčastňoval sa na viacerých oslavách slovenského kardinála.

Prihovoril sa aj v homílii, v ktorej pripomenul misijné nadšenie kardinála Tomka v jeho roli prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ale tiež jeho snahu o rozvoj Cirkvi.

„Ako motto pre biskupský erb si zvolil slová svätého Pavla: ,Ut Ecclesia aedificetur‘ (Aby sa Cirkev vzmáhala). Budovať Cirkev a slúžiť jej bolo úsilím, či lepšie povedané celoživotnou vášňou kardinála Tomka,“ povedal v homílii kardinál Re.

Pápežova prítomnosť

Pápež František bol počas celej bohoslužby sediac na stoličke zahĺbený do modlitby. Na záver eucharistického slávenia predsedal obradu posledného odporúčania (Ultima commendatio) a rozlúčky (Valedictio). Pre zdravotné problémy, ktoré Svätému Otcovi obmedzujú pohyb, požehnanie a incenzovanie truhly za neho vykonal diakon.