Rím spoznáva osobnosti Slovenska

V stredu 7. novembra predstavili v Ríme na pôde Pápežskej univerzity Urbaniana knihu Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945 - 1965. Vydavateľom je Vatikánske knižné nakladateľstvo.
VN SK 09.11.2018
Rím spoznáva osobnosti Slovenska

Kniha má na obálke prelínajúce sa portréty dvoch kandidátov blahorečenia: pápeža Pia XII. a spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Snímka: Jozef Bartkovjak

Dvojjazyčná, taliansko-slovenská historiografická publikácia približuje kontext prenasledovania Cirkvi po druhej svetovej vojne v stredovýchodnej Európe vo vzťahu k Svätej stolici. Medzi viacerými osobnosťami trpiacej Cirkvi predstavuje aj spišského biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý je kandidátom blahorečenia.

Stredovýchodná Európa
Spolu s predsedom Pápežského výboru pre historické vedy Bernardom Ardurom knihu prezentoval emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko a historici Gianpaolo Romanato z Univerzity v Padove a Ľuboslav Hromják z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Medzi autormi príspevkov figuruje deväť historikov z Poľska, zo Slovenska, z Maďarska, Talianska a Belgicka. Na prezentácii sa prihovorili aj veľvyslanci Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a Václav Kolaja.

Všetkým, ktorí sa o vydanie diela zaslúžili, poďakoval v úvode spišský biskup Štefan Sečka.

Vatikánske knižné vydavateľstvo vydalo túto 440-stranovú knihu v edícii Akty a dokumenty.

Publikácia je súborom štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov a zaoberá sa situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika.

Osobnosti stredovýchodnej Európy
Kniha spája historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad. A zároveň predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy.

Približuje aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré ilustrujú napríklad prípady kardinálov Mindszentyho a Wyszynského či biskupa Jána Vojtaššáka.