Rodičia odovzdávajte vieru deťom

V nedeľu 13. januára predpoludním Svätý Otec František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 27 detí. Na sviatok Krstu Krista Pána, v záverečný deň Vianočného obdobia, pápež tradične udeľuje krst deťom vatikánskych zamestnancov. Tentoraz to bolo 12 chlapcov a 15 dievčat.
VN SK 14.01.2019
Rodičia odovzdávajte vieru deťom

Svätý Otec František už po šiesty raz udelil sviatosť krstu deťom vatikánskych zamestnancov. Snímka: profimedia.sk

Počas svätej omše, ktorú okrem spevákov známeho vatikánskeho zboru Cappella Sistina spestrovali hlasy novorodencov, sa Svätý Otec v homílii prihovoril osobitne rodičom a krstným rodičom.

V spontánnom príhovore nadviazal na ich slová z úvodu krstného obradu, keď na otázku „Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše deti?“ spoločne odpovedali: „Vieru“.

„Toto je úloha, ktorú dnes dostávate: odovzdať vieru. A toto sa robí v domácom prostredí. Pretože viera sa vždy musí odovzdávať v ,dialekte′.

V dialekte rodiny, v dialekte domácnosti, v atmosfére rodiny. Toto je vaša úloha: odovzdávať vieru príkladom, slovami, tým, že ich naučíte sa prežehnať. Toto je dôležité.

Dôležité je odovzdávať vieru vaším životom viery. Aby videli lásku manželov, aby videli pokoj v dome, aby videli, že Ježiš je tam.

A dovolím si jednu radu, prepáčte mi to, ale toto vám poradím: nikdy sa nehádajte pred deťmi. Je normálne, že sa manželia pohádajú. Opak by bol zvláštnosťou.

Robte to, ale tak, aby to ony nepocítili, aby to nevideli. Neviete, akú úzkosť dieťa dostáva, keď vidí rodičov hádať sa. Toto si dovolím ako radu, ktorá vám pomôže odovzdať vieru.“

Pápež František udeľoval krst v Sixtínskej kaplnke už po šiesty raz za svojho pontifikátu.