Rodina je nebezpečným miestom pre ženy a dievčatá

Javy ako rozvod, kohabitácia, tzv. manželstvá rovnakého pohlavia, deti narodené mimo manželstva alebo sex medzi tínedžermi majú odrážať rastúce posilnenie postavenia žien, zatiaľ čo skutočne nebezpečným miestom pre ženy a dievčatá je rodina. K takýmto neobvyklým záverom dospeli autorky správy Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women).
E- kai 19.07.2019
Rodina je nebezpečným miestom pre ženy a dievčatá

Hlavné sídlo OSN v New Yorku. Snímka: ingimage.com

O tomto šokujúcom dokumente, ktorý - podľa obhajcov života a rodiny - je „ďalšou premárnenou príležitosťou na pomoc ženám a dievčatám vo svete“, píše v svojom bulletine Katolícky inštitút ľudských práv a rodiny (C-FAM) z USA.

Správa prezentuje rodinu ako skutočne nebezpečné miesto, v ktorom ženy a dievčatá nedostávajú to, čo potrebujú, pričom strácajú vlastnú autonómiu.

Rodina je opakovane označovaná ako „ambivalentný priestor“, zatiaľ čo polygamia a vzťahy rovnakého pohlavia sú označené ako zdroj pravého obohatenia, ktoré - podľa obhajcov téz obsiahnutých v dokumente - prispieva k zničeniu patriarchálnej štruktúry rodiny.

Podľa C-FAM rýchlo vydaná správa UN Women je svedectvom neporozumenia podstaty medzinárodnej legislatívy v oblasti ľudských práv. Autori zaobchádzajú s textom ako s príležitosťou vyjadriť svoje názory alebo sa odvolávať na nezáväzné dokumenty, ako napríklad tzv. zásady Yogyakarty, ktoré boli pokusom zohľadniť medzinárodné ľudské práva vo vzťahu k otázke sexuálnej orientácie a „rodového povedomia“.

Jednotka OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) bola zriadená v júli 2010. Jej úlohou je urýchliť vývoj v oblasti práv žien a dievčat na celom svete.