Rodiny a farnosti spojí nový svetový deň

V Tlačovom stredisku Svätej stolice 22. júna predstavili posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok bude sláviť po prvý raz. Pápež František bude 25. júla o 10.00 sláviť osobitnú svätú omšu so seniormi vo vatikánskej bazilike. V tento deň bude možné získať i úplné odpustky. Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami vydala pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária.
VN SK 29.06.2021
Rodiny a farnosti spojí nový svetový deň

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili Prvý svetový deň starých rodičov a seniorov. Na snímke sú zľava: Elena Liottaová z Komunity Sant’ Egidio; Vittorio Scelzo, vedúci pastoračnej starostlivosti o seniorov v Dikastériu pre laikov, rodinu a život; kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život; Maria Sofia Soliová z Komunity Sant’ Egidio. Snímka: profimedia.sk

Téma posolstva Svätého Otca na prvý ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov znie: Ja som s tebou po všetky dni. Pápež František ich v úvode oslovuje: „Drahí starí otcovia, drahé staré mamy!“

Spolu s textom jeho posolstva predstavili vo Vatikáne aj podnety, ako prežívať tento deň na úrovni jednotlivých farností či rodín. Kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, zdôraznil potrebu prejavovať seniorom blízkosť a nehu, keďže v poslednom roku mimoriadne trpeli izolovanosťou a strachom.

Vďaka svojej múdrosti nadobudnutej na základe životných skúseností sú seniori veľkým zdrojom nájdenia východiska zo súčasnej krízy.

Nový spomienkový deň, ktorý sa bude sláviť vždy štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti liturgickej spomienky Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a Anny, bude „príležitosťou, aby sme žili ako vychádzajúca Cirkev,“ povedal na tlačovej konferencii Vittorio Scelzo z Dikastéria pre laikov, rodinu a život, zodpovedný za pastoračnú oblasť seniorov.

Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, osobitnej svätej omše a pietnej spomienky na zomrelých. Pandémia koronavírusu bolestne zasiahla mnoho rodín stratou niektorého zo starých rodičov.

Dikastérium vyzýva mladých, aby navštívili svojich starých rodičov a osamelých seniorov. Svätý Otec zároveň na tento deň pripravil osobitnú modlitbu, ktorú sa pri návšteve môžu mladí pomodliť spolu so starými rodičmi.

Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby venovali, pokiaľ je to možné, jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v komunite“.

V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10.00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov Diecézy Večného mesta. Dikastérium navrhuje zorganizovať podobné eucharistické slávenia aj v nemocniciach či v domovoch dôchodcov v blízkosti dňa samotného sviatku.

„Našou túžbou je, aby skutočne všetci seniori boli účastní na svetovom dni,“ zaznelo na tlačovej konferencii. Treťou súčasťou Svetového dňa starých rodičov a seniorov má byť osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu. Pri spoločnej spomienke v rámci farnosti možno napríklad prečítať ich mená so zapálením sviečky.