Rumunsko má katolícku televíziu

Pandémia koronavírusu viedla v Rumunsku k vytvoreniu katolíckej internetovej televízie. Maria TV funguje od Veľkej noci.
E- kai 18.06.2020
Rumunsko má katolícku televíziu

Hoci katolíci sú v Rumunsku menšinou, práve počas pandémie, keď sa sväté omše nemohli sláviť dva mesiace, sa Cirkvi podarilo nadviazať spoluprácu so štátnymi autoritami na uspokojenie duchovných potrieb veriacich.

Štátna televízia súhlasila s vysielaním svätej omše v nedeľu a vo sviatky z Katedrály sv. Jozefa v Bukurešti. Rovnakú možnosť získali gréckokatolíci - liturgia bola vysielaná z katedrály v meste Blaj.

V opačnom prípade by sa veriaci mohli zúčastňovať na Eucharistii prostredníctvom jediného katolíckeho rádia - Rádia Maria, ktoré však nepokrýva celé územie krajiny, ako aj prostredníctvom internetu, ku ktorému má prístup okolo 70 percent domácností. Uvedomili si teda, že je potrebná katolícka televízia.

Vysielať sa začalo v sobotu 11. apríla. V súčasnosti vysiela z katedrál v spolupráci s latinskými i gréckokatolíckymi diecézami liturgie oboch obradov.