Rumunsko má sedem nových blahoslavených

Za stotisícovej účasti veriacich pápež František v meste Blaž v rumunskej Transylvánii predsedal v nedeľu 2. júna východnej liturgii v byzantskom obrade, pri ktorej vyhlásil za blahoslavených siedmich gréckokatolíckych biskupov umučených v dobe komunizmu.
VN SK 04.06.2019
Rumunsko má sedem nových blahoslavených

Slávnosť sa konala v rámci 30. zahraničnej apoštolskej cesty a Svätý Otec predsedal východnej liturgii vôbec po prvý raz.

Mučeníci pre vieru
Novými blahoslavenými sú: kardinál Iuliu Hossu a biskupi Vasile Aftenie, Ioan Balan, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu a Alexandru Rusu. Sedem biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi položilo život v rozpätí rokov 1950 až 1970. Boli zabití z nenávisti k viere ateistickým totalitným režimom.

Vzor pre boj s ideológiami
V homílii pápež František predstavil nových blahoslavených ako tých, ktorí boli ochotní príkladom vnútornej slobody a milosrdnej lásky k nepriateľom uchrániť duchovné korene aj za cenu vlastného života.

„Aj dnes sa znovu objavujú nové ideológie, ktoré sa nenápadným spôsobom snažia presadiť a vykoreniť náš ľud z jeho bohatých kultúrnych a náboženských tradícií. Ideologické kolonizácie, ktoré opovrhujú hodnotou ľudskej osoby, života, manželstva i rodiny a škodia.

Chcem vás povzbudiť, aby ste prinášali svetlo evanjelia našim súčasníkom a pokračovali v zápase, tak ako títo blahoslavení, proti novým ideológiám, ktoré povstávajú.“