Rumunsko zaviedlo štátnu spomienku na prenasledovaných kresťanov

Rumunsko si už tento rok 16. augusta pripomenie kresťanov, ktorí v celosvetovom meradle trpia násilím a prenasledovaním. O zavedení nového významného dňa z rozhodnutia rumunskej poslaneckej snemovne informovala spravodajská agentúra viedenskej nadácie Pro Oriente.
VN CZ 03.07.2020
Rumunsko zaviedlo štátnu spomienku na prenasledovaných kresťanov

Ilustračná snímka: ingimage.com

V polovici augusta budú pri príležitosti novej štátnej spomienky na znamenie solidarity s prenasledovanými kresťanmi na červeno vysvietené budovy bukureštského parlamentu a vlády, víťazný oblúk hlavného mesta a palác Mogoșoaia neďaleko Bukurešti.

Obdobné nasvecovanie významných stavieb, ktoré pripomína krviprelievanie z nenávisti k viere, zaviedla pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi na rímskom Koloseu.

Národný deň pamiatky prenasledovaných kresťanov sa zhoduje so spomienkou na mučenícku smrť Konštantína Brâncoveanuho a jeho synov, ktorých Pravoslávna cirkev svätorečila pred necelými troma desaťročiami (1992).

Konštantín Brâncoveanu (1654 - 1714) vládol Valašsku na prelome sedemnásteho a osemnásteho storočia (1688 - 1714) a obratnou diplomaciou sa mu počas štvrťstoročia podarilo udržať mier na území obklopenom Habsburskou, Osmanskou a Ruskou ríšou.

Do rumunských duchovných dejín sa zapísal založením celého radu kláštorov a chrámov. V roku 1714 bol pod zámienkou údajnej kolaborácie s Ruskom uväznený so svojimi štyrmi synmi v Carihrade a po krutom mučení bol popravený 15. augusta aj so všetkými potomkami (z ktorých najmladší mal dvanásť rokov), pretože odmietli prestúpiť na islamskú vieru.

Ich sviatok bol stanovený na 16. augusta, aby sa neprekrýval s Nanebovzatím Panny Márie (v pravosláví Usnutie Presvätej Bohorodičky).

„Rumunská pamiatka na prenasledovaných kresťanov by sa mala premietnuť najmä do médií,“ želá si navrhovateľ príslušného zákona, poslanec Daniel Gheorghe.

„Zvlášť mladé generácie by sa mali poučiť o úlohe kresťanstva v rumunských dejinách a o dnešnom prenasledovaní kresťanov,“ vysvetľuje a dúfa, že „nový zákon povzbudí kresťanov, aby obhajovali svoje právo na obranu viery bez bázne a akýchkoľvek zábran.“