Ruténska eparchia Parma oslavovala

Ruténska eparchia Parma v americkom Ohiu, ktorej eparchom je slovenský jezuita Milan Lach, oslávila 50. jubileum svojej existencie. Oslavy sa konali od piatka do nedele 21. - 23. júna za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Sandriho a viacerých eparchov východných katolíckych cirkví i latinských biskupov.
VN SK 27.06.2019
Ruténska eparchia Parma oslavovala

Trnavský arcibiskup Ján Orosch (prvý sprava), ktorý stojí na čele Rady KBS pre misie a pútnikov na oslavách Eparchie Parma v USA. Snímka: Ľubomír Urbančok

Parmský eparcha Milan Lach SJ na slávnosti privítal okrem kardinála Leonarda Sandriho aj reprezentanta Apoštolskej nunciatúry v USA Waltera Erbího. Nechýbali ruténski eparchovia John Stephen Pažak CSsR z Phoenixu a Kurt Burnette z Passaicu.

Slovenskú gréckokatolícku eparchiu sv. Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte zastupoval jej eparcha Marián Andrej Pacák CSsR. Z Užhorodu pricestoval mukačevský eparcha Milan Šášik CM a zo Slovenska trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Slávnostnej koncelebrácii svätej liturgie v katedrále Parmskej ruténskej eparchie v sobotu 22. júna predsedal pittsburský metropolita William Skurla.

V homílii sa prihovoril kardinál Sandri, ktorý pred udelením záverečného požehnania v mene Svätého Otca odovzdal eparchovi Milanovi Lachovi striebornú medailu pontifikátu pápeža Františka. Vladyka Milan Lach venoval prefektovi Kongregácie pre východné cirkvi vzácnu ikonu odtlačku Kristovej tváre – Mandylion – vytvorenú protosynkelom eparchie.

V mene celého eparchiálneho spoločenstva vladyka Milan Lach pripomenul starostlivosť pápeža sv. Pavla VI. o Gréckokatolícku cirkev v dobe pred 50 rokmi, keď vo východnej Európe vládli ateistické a proticirkevné režimy.

Práve vytvorenie cirkevných štruktúr, ktoré slúžia dodnes, pomohlo veriacim uchovať si nádej a vieru napriek utrpeniu a prenasledovaniam. V Parme sa po spoločnom slávnostnom obede kardinál Sandri v sprievode hostiteľa eparchu Milana Lacha oboznámil aj s ďalšou ruténskou farnosťou tejto oblasti.

Pozrel si tamojšiu školu a tiež mariánske pútnické miesto v prostredí zelene s byzantským monastierom rehoľných sestier.

Niekdajší pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach bol na čelo Ruténskej gréckokatolíckej eparchie v Parme menovaný Svätým Otcom Františkom pred dvoma rokmi, 24. júna 2017, najprv vo funkcii apoštolského administrátora.

O rok neskôr, 1. júna 2018 ho pápež František vymenoval za riadneho eparchiálneho biskupa Parmy pre Ruténov. Do úradu bol inaugurovaný 1. júla minulého roku.