Ružencový mesiac sa skončil

Za účasti Svätého Otca sa v pondelok 31. mája vo Vatikánskych záhradách pred obrazom Panny Márie, Rozväzovačky uzlov, zakončila ružencová reťaz za skončenie pandémie a obnovu spoločenského a pracovného života.
VN SK 08.06.2021
Ružencový mesiac sa skončil

Pobožnosť sa začala procesiou. Päť ružencových desiatkov s radostnými tajomstvami striedavo viedli jednotliví veriaci, a to aj v posunkovej reči. Spolu s pápežom vyprosovali na príhovor Božej Matky skončenie pandémie a uzdravenie vzniknutých uzlov, ktoré je potrebné s Božou pomocou rozuzliť.

Prvým uzlom boli vzťahy zranené egoizmom a ľahostajnosťou, druhým nezamestnanosť, tretím uzlom bolo domáce násilie, štvrtým prosba za to, aby vedecký výskum slúžil človeku a jeho výsledky boli prístupné aj chudobným.

Pri piatom uzle sa modlitba zamerala na nový elán farností, oratórií, pastoračných a evanjelizačných centier.