Saleziáni majú breve o blahorečení dona Titusa

Štátny sekretariát Svätej stolice vydal oficiálny pamätný dokument Apoštolské breve o blahorečení dona Titusa Zemana.
TK KBS 17.03.2019
Saleziáni majú breve o blahorečení dona Titusa

Apoštolské breve o blahorečení Titusa Zemana / Snímka: infoANS

Generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni Apoštolské breve o blahorečení dona Titusa Zemanao obdržal 26. februára. Dokument podpísal štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin a nesie pečať Svätého Otca Františka.

Apoštolské breve v texte prináša krátky biografický náčrt nového blahoslaveného mučeníka, krátke zhrnutie procesu blahorečenia, zmieňuje sa o dátume slávenia liturgickej spomienky a tiež potvrdzuje uskutočnenie samotného blahorečenia 30. septembra 2017 v Bratislave, kde ako pápežský legát prišiel kardinál Angelo Amato SDB.

Apoštolské breve je vždy publikované v oficiálnom vestníku Svätej stolice Acta Apostolicae Sedis a je teda aj právnym dokumentom o ukončení celého procesu blahorečenia vrátane samotnej slávnosti beatifikácie. Dokument sa uchováva v archíve generálnej postulatúry saleziánskej spoločnosti.