Skauti putovali do Večného mesta

Okolo 5 000 roverov a strážkyň, členov Federácie skautov Európy vo veku od 17 rokov, sa v sobotu 3. augusta stretlo s pápežom Františkom na záver ich týždňového putovania do Večného mesta. Medzi účastníkmi akcie Euromoot 2019 z 21 krajín boli aj tri desiatky účastníkov zo Slovenska.
VN SK 05.08.2019
Skauti putovali do Večného mesta

Stretnutie skautov vyvrcholilo stretnutím so Svätým Otcom. Takáto audiencia v podobnom rozsahu sa naposledy konala pred 25 rokmi s Jánom Pavlom II. Snímka: profimedia.sk

Skautom v rovnošatách charakteristických pre jednotlivé krajiny Európy, ale i zo zámoria sa Svätý Otec prihovoril v Aule Pavla VI. Ježišovými slovami „dávajte a dajú vám“ poukázal na základ životnej múdrosti, ktorej skauting učí.

Osobitne poukázal na prínos Federácie skautov Európy k udržiavaniu a rozvíjaniu hodnôt, ktoré sú základom spoločnej Európy.

„Rozhodnutím sa pre cestu sebadarovania sa človek stáva aktívnym občanom, ako hovorieval váš zakladateľ Baden Powell. Aj láska k Európe, ktorá je vám spoločná, si vyžaduje byť nielen všímavými pozorovateľmi, ale aj aktívnymi budovateľmi; budovateľmi spoločností, ktoré sú zmierené a integrované, ktoré dajú život obnovenej Európe.

Nie brániacej priestory, ale vytvárajúcej stretnutia. Vy, roveri a strážkyne celej Európy, máte túto historickú úlohu. Svojím kráčaním a svojimi snami už vytvárate európskeho ducha.“

Počas celého putovania skautov na Euromoote sprevádzal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý sa dlhé roky venuje skautingu a v minulosti bol aj cirkevným asistentom Federácie skautov Európy. O jeho láske ku skautingu svedčí jeho biskupské heslo Parati semper (Vždy pripravení).

Roverov a strážkyne, medzi ktorými boli najsilnejšie zastúpení Francúzi a Taliani, sprevádzali audiencii okrem arcibiskupa Vasiľa aj predseda Rady biskupských konferencií Európy CCEE kardinál Angelo Bagnasco a predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva COMECE Jean-Claude Hollerich.

Stretnutie s pápežom bolo pre účastníkov Euromootu vyvrcholením týždňového putovania do Ríma z rôznych smerov po stopách svätcov; sv. apoštola Pavla, sv. Benedikta, sv. Cyrila a Metoda, sv. Františka z Assisi a sv. Kataríny Sienskej.

Pri vzájomnom spoznávaní sa a upevňovaní priateľstiev sa počas cesty venovali aj meditácii nad Božím slovom a spoločnému sláveniu tajomstiev kresťanskej viery. Spoločne vytvorili aj rukopis evanjeliára všetkých štyroch evanjelií, do ktorého prispeli aj svojimi meditáciami a skúsenosťami duchovného života.

Vytvorenú knihu odovzdali Svätému Otcovi ako spoločný dar.