Slávili svätú omšu v kalvínskej katedrále

V sobotu 29. februára bola v Katedrále sv. Petra v Ženeve slávená svätá omša, prvá od roku 1535. Tento bývalý katolícky chrám je od reformácie hlavným protestantským kostolom v meste.
E- kai 02.03.2020
Slávili svätú omšu v kalvínskej katedrále

Katedrála sv. Petra v Ženeve. Snímka: profimedia.sk

„Táto iniciatíva je ovocím dlhodobej ekumenickej spolupráce v posledných 30 rokoch,“ zdôrazňuje pastor Emmanuel Fuchs, ktorý má na starosti správu evanjelického chrámu v Ženeve.

Vysvetľuje, že vznikla spontánne zo spoločnej túžby rozvíjať dialóg medzi kresťanmi rôznych denominácií na miestnej úrovni. Toto rozhodnutie formálne prijala farská rada a potvrdilo ho cirkevné zhromaždenie.

Ako hlavný celebrant svätej omše bol pozvaný otec Pascal Desthieux, biskupský vikár pre kantón Ženevy v katolíckej diecéze Lausanne, Ženeva a Fribourg. Už 15 rokov sa katolícke sväté omše slávia raz ročne v bývalej katolíckej katedrále v Lausanne, ktorá ale od 16. storočia patrí protestantom. Nie sú však vlastníkmi katedrály, pretože tú vlastní štát.

„Táto skúsenosť nám slúžila ako príklad,“ vysvetlil otec Desthieux. Svätú omšu sprevádzal spevom 200-členný zbor pozostávajúci zo spevákov z rôznych kantónov Švajčiarska.

Na liturgii sa zúčastnili katolícki pastieri a členovia reformovanej farskej rady. Počas svätej omše sa uskutočnil obrad udeľovania popola ako znak vzájomnej prosby o odpustenie hriechov proti kresťanskej jednote.

Katedrála sv. Petra bola postavená v 11. storočí a až do 16. storočia bola sídlom biskupov Ženevy. Po prevzatí protestantmi bol 23 rokov miestnym kazateľom Ján Kalvín.

Svätá stolica už nejaký čas uvažuje o obnovení Ženevskej diecézy, ktorá bola založená v 4. storočí a formálne existovala až do 19. storočia (jedným z jej ordinárov bol aj sv. František Saleský sídliaci v Annecy).

V roku 1821 sa zlúčila s diecézou Lausanne, ktorá sa od roku 1924 nazýva diecézou Lausanne, Ženeva a Fribourg.

Mnohí obyvatelia Ženevy sú potomkami francúzskych protestantov, ktorí sem utiekli po Bartolomejskej noci v roku 1572. Niektoré funkcie v meste - napríklad rektor univerzity, prezident Červeného kríža, generálny prokurátor alebo riadiaci partner v súkromnej banke - mohli po dlhú dobu zastávať iba kalvíni.

Prvá svätá omša po vyhostení katolíckeho biskupa sa v tomto meste slávila až v roku 1798, keď ho obsadil Napoleon.

V 19. storočí chcel pápež Pius IX. vymenovať ženevského biskupa, ale v roku 1874 švajčiarska vláda zapísala do ústavy článok 71, podľa ktorého bolo možné založiť diecézu na území štátu iba so súhlasom vlády. Tento zákon bol zrušený až v roku 2001.