Slávime spomienku svätého Jána XXIII.

Dnes 11. októbra slávime v liturgickom kalendári spomienku svätého Jána XXIII. – vlastným menom Angelo Roncalli (1881 – 1963). Kňazskú vysviacku prijal v roku 1904, za biskupa bol vysvätený v roku 1925, kardinálom sa stal v roku 1953. Jeho pontifikát trval od 28. októbra 1958 do 3. júna 1963.
Zuzana Artimová 11.10.2022
Slávime spomienku svätého Jána XXIII.

Socha svätého Jána XXIII. v Beyoglu, Turecko. Snímka: www.istockphoto.com

Za svätého ho vyhlásil 27. apríla pápež František. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne mal Ján XXIII. kanonizačnú slávnosť spolu s pápežom Jánom Pavlom II.

Svätý Otec František vyzdvihol oboch pápežov ako vodcov vedených Duchom Svätým.

„Ján XXIII. a Ján Pavol II. spolupracovali s Duchom Svätým, aby obnovili a obrodili Cirkev podľa jej pôvodnej fyziognómie, toho výrazu, ktorý jej vtlačili svätí v priebehu storočí. Nezabúdajme, že práve svätí umožňujú Cirkvi napredovať a rásť,“ uviedol v homílii pápež František.

„Nech nás obaja učia prenikať do tajomstva Božieho milosrdenstva, ktoré vždy dúfa, vždy odpúšťa, vždy miluje,“ dodal Svätý Otec.

 

Modlitba pápeža Jána XXIII.

Nebeský Otče!

Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil - je to tvoj dar.

Celý nasledujúci deň chcem konať tak, ako konal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi a všade činil dobro.

Každého človeka, ktorého stretnem, mi posielaš ty, aby som v ňom videl brata.

Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje Kristova láska voči všetkým. 

Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som mu nepovedal dobré slovo.

Nech sa viem vžívať do situácie iných a zabúdať na seba.

Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne srdečný.

Nech je vo mne aspoň iskra humoru, ktorý je taký potrebný.

K tomu ťa prosím o pomáhajúcu milosť skrze Ducha Svätého.

A dovoľ mi, aby som každého priblížil, čo len málo, k tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu.

Amen.