Slovák sa stal členom Pápežskej biblickej komisie

Svätý Otec František vymenoval za člena Pápežskej biblickej komisie kňaza Banskobystrickej diecézy Blažeja Štrbu. Informovalo o tom Banskobystrické biskupstvo.
TK KBS 19.01.2021
Slovák sa stal členom Pápežskej biblickej komisie

Blažej Štrba patrí medzi popredných slovenských biblistov. Snímka: Peter Zimen

Členovia Pápežskej biblickej komisie vrátane sekretára sú menovaní Svätým Otcom na obdobie piatich rokov na návrh kardinála – predsedu. Po vypršaní piatich rokov môžu byť vo funkcii potvrdení.

Blažej Štrba sa narodil v Novej Bani v roku 1971. Za kňaza bol vysvätený 4. januára 1997 v Banskej Bystrici. V roku 1991 bol vyslaný do Ríma na štúdium Svätého písma.

Za pätnásť rokov štúdií na viacerých univerzitách - Pápežská Lateránska univerzita, Pápežská univerzita Gregoriana, Pápežský biblický inštitút, Hebrejská univerzita Jeruzalem, Pápežský orientálny inštitút – Blažej Štrba získal rozhľad, značné vedomosti a napokon aj doktorát biblistiky na Fakulte biblických vied a archeológie, respektíve Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme (roku 2006).

Odvtedy Blažej Štrba vyučuje biblistiku – Starý zákon – na Slovensku v kňazských seminároch (Badín a Nitra) aj na Fakulte biblických a archeologických vied v Jeruzaleme.

Pápežskú biblickú komisiu založil pápež Lev XIII. apoštolským listom Vigilantiae studiique 30. októbra 1902. Pápež dal novej inštitúcii trojakú úlohu - účinne podporovať medzi katolíkmi štúdium Biblie, vedeckými prostriedkami vyvracať chybné názory v matérii Svätého písma a študovať a osvetľovať diskutované otázky a vznikajúce problémy na biblickom poli.

Biblická komisia je v súčasnosti konzultačným orgánom v službe magistéria a je spojená s Kongregáciou pre náuku viery, ktorej prefekt je aj predsedom komisie. Komisia má teraz 20 členov. Členstvo je mimoriadne prestížne. Po skúmaní sa členom komisie môže stať len človek, kto je docentom biblických vied, vyniká vo vede, v opatrnosti a v katolíckom cítení voči cirkevnému magistériu.