Slovenčina oslavovala vo Vatikáne

Tohtoročné Vianoce boli spojené so 75. výročím historického momentu, keď na vlnách Rádia Vatikán po prvý raz zaznela slovenčina.
VN SK 08.01.2019
Slovenčina oslavovala vo Vatikáne

Vianočné rozhlasové posolstvo pápeža Pia XII. prečítal 25. decembra 1943 slovenský minorita Alexander Chrappa, vtedajší rektor Teologickej fakulty Seraficum v Ríme.

Na podnet substitúta Štátneho sekretariátu Giovanniho Battistu Montiniho, neskoršieho pápeža sv. Pavla VI., sa vianočné rozhlasové posolstvo pápeža Pia XII. vysielalo okrem iných rečí aj po slovensky.

Pravidelné slovenské vysielania sa začali o štyri roky neskôr, 21. decembra 1947.

Vysielalo sa trikrát do týždňa, a to najprv v jednej štvrťhodine spolu s českým programom. Program sa pripravoval pod vedením jezuitov. Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý.