Slovenská katolícka charita pomáha aj deťom v Ugande

Slovenská katolícka charita pomáha na Slovensku aj v zahraničí. Jedným z jej projektov je Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na vzdelávanie a rozvoj chudobných detí predškolského a školského veku. Projekt sa uskutočňuje už 24 rokov v šiestich krajinách. Jednou z krajín, kde intenzívne pomáha, je aj Uganda.
Alena Dostálová 17.12.2020
Slovenská katolícka charita pomáha aj deťom v Ugande

Ugandské deti môžu vďaka štedrosti slovenských darcov chodiť do školy. Snímka: archív SKCH

Chudoba, bieda a negramotnosť sú, žiaľ, i v súčasnosti smutnou realitou. Adopcia na diaľku® ponúka deťom v Ugande nádej a príležitosť na lepší život.

Často sa stáva, že dieťa žije v rodine, kde je iba jeden z rodičov, rodičia zomreli alebo dieťa opustili. Starostlivosť o takéto dieťa preberá blízka rodina, babka alebo najstarší súrodenec, ktorí sa mu snažia poskytnúť domov i obživu.

Rodiny však žijú v skromných a ťažkých existenčných podmienkach. Na malom políčku sa snažia dopestovať si stravu, no aj napriek ich veľkej snahe je bežné, že majú iba jedno jedlo denne.

Uhradiť navyše deťom školské poplatky je preto nemožné. Často sa stáva, že deti do školy nenastúpia alebo ak nastúpia, časom musia pre neuhradené poplatky školu opustiť.

Sme nesmierne vďační, že vďaka pomoci a podpore slovenských darcov môžeme spoločne s našimi miestnymi partnermi v Ugande pomáhať v duchu evanjelia: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 5).

Boh je zdrojom každého dobra. Obetavosť, srdečnosť a láska slovenských darcov sú naozaj dojímavé. Vďaka pomoci a finančnej podpore adoptívneho rodiča sumou 20 eur mesačne môže ugandské dieťa pravidelne chodiť do školy, dostane teplé jedlo aj zdravotnú starostlivosť.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom zo Slovenska, ktorí svojou podporou a modlitbami pomáhajú viac ako 1 200 deťom v Ugande vzdelávať sa a žiť dôstojne.

Kontakt: adopcianadialku.uganda@charita.sk, 0901 720 059.