Slovenská katolícka charita pomáha v Indii najchudobnejším

Slovenská katolícka charita (SKCH) spolupracuje v Indii cez projekt Adopcia na diaľku s Kongregáciou misijných sestier Kráľovnej apoštolov už 22 rokov. 
Chudoba mnohých indických rodín je extrémna.
Martina Borčíková 22.11.2018
Slovenská katolícka charita pomáha v Indii najchudobnejším

Indické deti vďaka slovenským darcom môžu navštevovať školu. Snímka: archív SKCH

„Otcovia rodín pracujú často ako nádenníci a ich mzda je veľmi nízka. Z 10-12 eur musia vyžiť celý mesiac napríklad desaťčlenné rodiny. Rodiny majú existenčné problémy a sú v bezvýchodiskovej situácii,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku.

Pomery chudobných indických rodín poznajú misijné sestry veľmi dobre. Do projektu Adopcia na diaľku zapájajú siroty, polosiroty a chudobné deti. Peter Knapík pokračuje:

„Vďaka slovenským darcom, ktorí cez tento náš projekt pomáhajú, môžu indické deti chodiť do školy, majú učebnice, zošity, školskú uniformu, tašku a aj teplý obed. Ich rodičia by sami nemohli školské poplatky a pomôcky svojim deťom zaplatiť.“

Bez pomoci ostávajú indické deti často negramotné a nevedia sa z chudoby dostať. Slováci im dávajú šancu chodiť do školy a postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka získanému vzdelaniu si vedia v dospelosti nájsť primeranú prácu a môžu sa postarať o seba aj o svoje rodiny.

Medzi indické dievčatá, ktoré dostali možnosť chodiť do školy, patrí aj Bhandari. Vďaka podpore adoptívnej mamy zo Slovenska získala nielen základné vzdelanie, ale ukončila aj strednú školu a neskôr bakalárske štúdium.

Dnes pracuje ako učiteľka na strednej škole a vedomosti odovzdáva ďalej. „Ďakujeme všetkým darcom za pomoc a modlitby. Váš dar vo výške 15 eur mesačne dáva indickým dievčatám a chlapcom možnosť vzdelávať sa a žiť dôstojne,“ dodáva Peter Knapík.

Autorka je projektová koordinátorka Adopcia na diaľku®