Slovenské jasličky v Ríme

Veľkej návštevnosti sa vo vianočnom čase v Ríme tešila medzinárodná výstava s názvom 100 jasličiek vo Vatikáne, organizovaná tohto roku Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu.
VN SK 14.01.2019
Slovenské jasličky v Ríme

Slovenské betlehemy na výstave v Ríme. Snímka: Jozef Bartkovjak SJ

Na výstave so 43-ročnou tradíciou ani tento rok nechýbali exponáty zo Slovenska. Našu krajinu reprezentovali štyri diela z rozličných materiálov.

Scény Svätej rodiny zo šúpolia boli od umelkyne Evy Svorcovej, betlehem v podobe miniatúrneho bábkového divadla od Zuzany Malcovej, maľovaná keramika od Márie Hanuskovej a drevorezba z orechového dreva od Martina Messu.

Slovenskú účasť na medzinárodnej výstave zabezpečilo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana.