Slovenskí biskupi podporujú poľských kolegov

Predseda Konferencie biskupov Poľska Stanisław Gądecki sa zastal krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewského, ktorého obviňujú z homofóbie. Podporu poľským biskupom vyjadrili aj slovenskí ordinári.
TK KBS 27.08.2019
Slovenskí biskupi podporujú poľských kolegov


V Poľsku sa v uplynulých týždňoch zdvihla vlna kritiky voči krakovskému arcibiskupovi Markovi Jędraszewskému, ktorý sa stal terčom obvinení z homofóbie. Stalo sa tak po tom, čo v homílii kriticky poukázal na chybné postoje zástancov genderovej ideológie.

Na jeho podporu sa postavil predseda Konferencie biskupov Poľska a poznanský metropolita, arcibiskup Stanisław Gądecki. „Vlna kritiky, ktorá zasiahla krakovského metropolitu, arcibiskupa a profesora, a tiež reakcie zamestnávateľov voči osobám vyjadrujúcim svoj nesúhlas s ideológiou LGBT+ svedčia o svetonázorovom totalitarizme zakorenenom v určitých prostrediach, spočívajúcom v odsúvaní inak zmýšľajúcich ľudí mimo sféry slobody,“ uviedol vo vyhlásení arcibiskup Gądecki.

Podľa jeho slov rozhorenie polemiky týkajúcej sa „ideológie LGBT“ má súvis s ofenzívou centier LGBT+ i s výrazným nárastom takzvaných pochodov rovnosti v Poľsku, ako aj s plánom niektorých samospráv zaviesť po prázdninách do školských osnov nový prístup k sexuálnej výchove v zhode s  predpokladmi tejto ideológie.

„Ľudia z prostredia takzvaných sexuálnych menšín sú naši bratia a sestry, za ktorých dal Kristus svoj život a ktorých tiež chce priviesť k spáse. Úcta ku konkrétnym ľuďom však nemôže viesť k prijatiu ideológie, ktorá si kladie za cieľ uskutočnenie revolúcie v oblasti spoločenských zvykov a medziosobných vzťahov. ,Táto revolúcia vo zvykoch a mravoch – zdôrazňuje pápež František – často máva zástavou slobody, ale v skutočnosti priniesla duchovnú i materiálnu devastáciu nespočetným ľudským bytostiam, zvlášť tým najviac zraniteľným,‘“ dodal arcibiskup Gądecki.

Miestne samosprávy vyzval, aby neprijímali rozhodnutia, ktoré – pod rúškom čelenia diskriminácii – skrývali ideológie popierajúce prirodzenú rozdielnosť pohlaví a komplementárnosť mužov a žien. Predseda Konferencie biskupov Poľska výzvu adresoval aj poslancom, „aby sa postavili na odpor ďalekosiahlym plánom z prostredia LGBT+, spočívajúcim v zmene poľského práva na zavedenie takzvaných ,homosexuálnych manželstiev‘ a umožnenie im adopcie detí“.

Nakoniec vyzval všetkých ľudí dobrej vôle uplatňovať zásadu nediskriminácie vo verejnej diskusii, nielen voči stúpencom spomenutej ideológie, ale tiež priznať rovnaké práva na diskusiu aj jej odporcom.

Poľských biskupov podporilo viacero cirkevných predstaviteľov, medzi inými aj ich slovenskí kolegovia. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v liste arcibiskupovi Gądeckému napísal, že len pred tromi desaťročiami sa krajiny strednej a východnej Európy nachádzali v područí komunistickej ideológie. „Sme preto citliví na akékoľvek pokusy umlčať názory na niektoré témy len preto, že sú z ideologických dôvodov považované za politicky nekorektné,“ zdôraznil bratislavský arcibiskup a dodal, že dnes, viac než kedykoľvek predtým, „je dôležité hovoriť o človeku v celistvosti a zaoberať sa kresťanskou antropológiou“.

Podporu Stanisławovi Gądeckému vyjadrili aj hierarchovia gréckokatolíckych cirkví Maďarska a Slovenska.