Slovenskí kňazi a rehoľníci v Ríme sú zdraví

Vzhľadom na situáciu v Taliansku chceme všetkých veriacich na Slovensku, našich dobrodincov, priaznivcov, rodiny našich kňazov a rehoľných sestier informovať, že obyvatelia slovenského domu v Ríme sú momentálne všetci zdraví.
Pavol Zvara 30.03.2020
Slovenskí kňazi a rehoľníci v Ríme sú zdraví

Rovnako aj ostatní slovenskí kňazi a bohoslovci v iných rímskych kolégiách a domoch.

Obmedzenia nás uzatvorili do našich priestorov, univerzitné vyučovanie prebieha len cez internet, neslúžia sa verejné sväté omše, v Ríme nie sú žiadni pútnici a život na uliciach i pracoviskách úplne ustal.

Naše srdcia ale ostali otvorené. Myslíme na všetkých na Slovensku i v celom svete a v spoločenstve kňazov (študentov) a rehoľných sestier sa modlíme za tých, ktorí sú postihnutí novou epidémiou.

V adoráciách a pri svätých omšiach prosíme Božieho Syna, aby sa všetci ľudia mohli vrátiť k svojej práci, povinnostiam i radostiam, a tak s pohľadom upreným na nebeského Otca v pokoji prežívať svoje životy.