Slovenskí saleziáni prijali akolytát a lektorát

V Medzinárodnom inštitúte dona Bosca v Turíne na Crocette, kde mladí saleziáni z rôznych krajín študujú teológiu, slávili v sobotu 10. apríla udeľovanie služieb lektorátu a akolytátu.
saleziani .sk 20.04.2021
Slovenskí saleziáni prijali akolytát a lektorát

Slovenskí saleziáni v komunite teologického študentátu v Turíne. Vzadu zľava: salezián kňaz Vladimír Peregrim, diakoni Jozef Peržeľ a Peter Boško; vpredu zľava: saleziáni študenti – akolyta Miroslav Podstavek a lektor Peter Biela. Snímka: archív komunity Crocetta

Medzi pätnástimi študentmi, ktorí prijali službu lektorátu, bol aj 39-ročný Peter Biela, salezián od roku 2016. Službu akolytátu spolu s ďalšími siedmimi spolubratmi prijal 33-ročný Miroslav Podstavek, ktorý sa stal saleziánom v roku 2014.

Slávnosť sa konala v Kostole Márie Pomocnice, len v kruhu komunity saleziánov bez prítomnosti verejnosti.

V tomto roku študujú v Turíne štyria mladí slovenskí saleziáni. Okrem nich je súčasťou komunity don Vladimír Peregrim a don Peter Štellmach ako vyučujúci.