Slovenský kňaz bol vymenovaný za apoštolského administrátora

Svätý Otec František vymenoval 8. decembra duchovného otca Petra Sakmára, kňaza Spišskej diecézy pôsobiaceho v Kazachstane, za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis v Atyrau.
VN SK 15.12.2020
Slovenský kňaz bol vymenovaný za apoštolského administrátora

Apoštolská administratúra Atyrau pre katolíkov latinského obradu pokrýva západnú oblasť Kazachstanu.

Peter Sakmár sa narodil 12. októbra 1978 v Levoči. V rokoch 2000 – 2006 absolvoval kňazskú formáciu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätil biskup František Tondra 17. júna 2006 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Po kňazskej vysviacke Peter Sakmár pôsobil dva roky ako kaplán v Oravskej Polhore. Od júla 2008 nastúpil ako kaplán vo farnosti Uralsk v Kazachstane a v období 2011 až 2017 spravoval túto farnosť ako farár. Od júla 2017 bol špirituálom v interdiecéznom seminári v Karagande.